Rozšiřující studium učitelství fyziky, chemie nebo informatiky pro 2. stupeň ZŠ

01.03.2021

Aktuálně fakulta nabízí aprobace fyzika, chemie a informatika.

Jedná se o čtyřsemestrální studium s prezenční formou vzdělávání v rozsahu 250 vyučovacích hodin.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Přihlášky se podávají do 30. 4. 2021.

 

Informace najdete na stránkách PřF UHK: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/studium/celozivotni-vzdelavani

 

Zveřejnil(a): Daniel Horáček