Rozvojový program Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb. na období září-prosinec 2018

23.07.2018

Vyhlášení rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“ (Č. j.: MSMT-19207/2018-1)

Termín pro podávání žádostí na krajský úřad (s výjimkou církevních škol): 27. 7. 2018, a dále v průběhu období září – prosinec 2018 mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2018

Zdroj a další informace včetně formulářů: MŠMT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp 

Zveřejnil(a): Jan Dvořák