Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK)

10.06.2019

Základní informace

a)    Předmět činnosti a poslání organizace dle zřizovací listiny

b)    Místa poskytovaných služeb:

Pracoviště Hradec Králové – Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové (ZŠ)

Pracoviště Jičín – Železnická 460, 506 01 Jičín (ZŠ)

Pracoviště Náchod – Bartoňova 1005, 547 01 Náchod (do 30. 11. 2019 ZŠ)

Pracoviště Rychnov n. K. – Javornická 1501, 516 01 Rychnov n. K.

Pracoviště Trutnov – Malé náměstí 158, 541 01 Trutnov (OA)

c)   Celkový obsah činnosti organizace:

-      Studium pedagogiky dle § 3 vyhlášky

-      Studium pro asistenty pedagoga dle § 4 vyhlášky

-      Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky

-      Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka dle § 6b vyhlášky

 

-      Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů dle § 9 písm. c) vyhlášky

 

-      Studium k výkonu specializovaných činnostíkoordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dle § 9 písm. a) vyhlášky

-      Studium k výkonu specializovaných činnostíspecializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy dle § 9 písm. d) vyhlášky

 

Realizace vzdělávacích programů v rámci průběžného vzdělávání dle § 10 vyhlášky

-      Dílčí vzdělávací programy – přednášky, semináře, pracovní dílny…

-      Cyklické vzdělávací programy

-      Dlouhodobé kurzy

-      Konference

-      Exkurze

-      Hospitační návštěvy

-      Vzdělávací programy „na míru“ dle objednávky školy či školského zařízení

 

-      Dílčí vzdělávací programy – přednášky, semináře, pracovní dílny…

-      Cyklické vzdělávací programy

-      Dlouhodobé kurzy

-      Konference

-      Exkurze

-      Hospitační návštěvy

-      Vzdělávací programy „na míru“ dle objednávky školy či školského zařízení

 

-      Realizace soutěží a přehlídek typu A a B

-      Spolupráce s Krajskou uměleckou radou

-      Spolupráce a Asociací školních sportovních klubů a Českým atletickým svazem

-      Provozování informačního systému

-      Zpracování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů v systému DVPP

-      Zpracování komplexní dokumentace k jednotlivým agendám činnosti a řízení organizace atd.

Podrobné informace a kontakty naleznete na www.cvkhk.cz

Soubory ke stažení

docx   informace_o_organizaci-91-3345.docx Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák