Specializační studium pro ŠMP za 10 000 Kč

05.02.2018

Královéhradecký kraj se rozhodl finančně podpořit zájemce o specializační studium pro stávající či budoucí školní metodiky prevence, kteří nemají vystudované požadované povinné studium k výkonu této funkce. Cena celého studia pro zájemce činí 10 000 Kč při min. počtu 14 zájemců. Kapacita není omezena. Garantem programu je Bc. Eva Kuncová, garantem za výborné lektory je Mgr. Michaela Veselá. Studium je 4semestrové, v celkové délce 250 h včetně stáží.

Přihlášky můžete podávat prostřednictvím katalogu ŠZ DVPP dostupného na http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1491550388&ret=_01&from=/cvis/index.php&skrok=2017&polo=2.

Vyzýváme zájemce o kvalitní specializační studium k využití této jedinečné možnosti.

Zveřejnil(a): Dita Kosová