Studentská prezentace mládežnických projektů - Youth Startup Festival

03.04.2018

Návštěvníci akce si mohou vybrat svůj cool projekt. Při vstupu dostanou samolepicí lístek, který budou mít možnost vylepit přímo na vyvěšené plakáty a stánky. Podle počtu vylepených lístků se projekty vyhodnotí. Tři nejlepší v žákovské, středoškolské a vysokoškolské kategorii odmění žadatel věcnými cenami. Očekává se až 1.000 zaslaných návrhů projektů z ČR i mimo ni, ze kterých odborná komise připustí k prezentaci až 500 projektů. Festival je určen zejména studentům, pedagogům, pracovníkům středisek volného času, investorům, podnikatelů, kreativcům, startupovým odborníkům i široké veřejnosti. Očekávaná návštěvnost je 8.000 osob. Středoškolské a vysokoškolské projekty se mohou přihlásit do pitche. Ti nejlepší budou odměněni studijní cestou do Štrasburku.

Témata ani počet prezentovaných projektů jednoho vystavovatele nejsou omezena. Prezentace projektů se uskuteční formou vyvěšení plakátů na stojanech, stolech a/nebo prostřednictvím prezentace na stáncích.

Festival přispěje ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže a motivuje žáky a studenty k formálnímu i neformálnímu vzdělávání, podnikání, soutěživosti a poznávání vědy. Studenti snadněji získají pozornost svého projektu i své osoby tj. snadněji získají projektové partnery, možnost brigády, stáže, stipendia, mentora, sponzoringu, investora apod. Navíc budou mít příležitost se poměřit s projekty v mezinárodním měřítku. Hlavními programovými partnery jsou Google a Microsoft. Výjimečností festivalu bude, že zkušení projektoví mentoři Google budou v průběhu festivalu navštěvovat vystavující a radit jim v základních otázkách dalšího rozvoje a přímá konfrontace studentských projektů s vystavujícími zástupci až 150 korporátů veletrhu VVVI.

Další informace:

http://www.youthstartupfestival.com/

https://www.facebook.com/youthstartupfestivalcz

Zveřejnil(a):