Systém podpory nadání

06.12.2017

"Systém podpory nadání“, který je budován Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s dalšími organizacemi, vychází z „Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014-2020“. Cílem Systému podpory nadání je maximální rozvoj a plné využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická. Zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání.

Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se při podpoře talentů osvědčily. Navíc by měl přinést propojení organizátorů a dalších subjektů, které se na odhalování, podpoře a uplatnění nadání dětí a žáků jakýmkoli způsobem podílejí.

Páteří systému jsou v oblasti koordinace Krajské sítě podpory nadání (KSPN). Ve všech krajích ČR tak za přispění Krajského koordinátora, který působí na pracovištích NIDV, vznikají Krajské sítě podpory nadání a Krajské koordinační skupiny. Jejich cílem je na krajské úrovni propojit ty, kteří o talenty pečují, a ty, kteří rozhodují o politikách a strategiích.

Centrálním informačním bodem systému je portál www.talentovani.cz, kde jsou poskytovány informace o aktualitách a aktivitách pro nadané, o stipendiích a oceněních, soutěžích a přehlídkách v zájmovém vzdělávání. Portál zahrnuje mj. seznam škol, organizací a projektů, které se věnují péči o nadané žáky, nabízí odkazy na vzdělávací programy pro pedagogy k tématu práce s nadáním.

Zveřejnil(a):