Upravené vzory

24.07.2018

Byly vloženy upravené vzory žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, pověření k předávání dítěte a formulář pro vedení školní matriky. V souladu s GDPR byly na vzorech doplněny informace a poučení o nezbytnosti a potřebě zpracovávat na základě zákona osobní údaje o dětech, jejich zákonných zástupcích, popř. pověřených osobách.

Zveřejnil(a): Iveta Lukešová