Vyhláška č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání)

03.08.2018

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vybrané změny od 1. 9. 2018: počty dětí a PHmax.

Účinné znění od 1. 9. 2018http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nicméně aplikovatelnost některých ustanovení až od 1. 1. 2020 

Posunutá účinnost: 1. 9. 2020 - snižování počtu dětí v důsledku vzdělávání 2letých dětí.

Zveřejnil(a): Jan Dvořák