Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2017/2018

29.03.2019

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2017/2018 je vypracována na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 25.3.2019.

Zdroj: Oficiální web KHK

Soubory ke stažení

pdf   Výroční zpráva Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-1-ekonomicke-udaje-2018 Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-2-khk-niv-2016 Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-3-zamestnanci-a-mzdy-2018 Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-4-zamestnanci-a-mzdy-2017 Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-5-zamestnanci-a-mzdy-2016 Stáhnout soubor
pdf   VZ - priloha-6-konkurzni-rizeni-2017-2018 Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák