Výsledky Systému výkaznictví preventivních aktivit za KHK za šk. r. 2015/2016

12.03.2017

Systém výkaznictví preventivních aktivit má celkem 7 částí:

Můžete se podrobně seznámit s výsledky za uplynulý školní rok.

1) pozice školního metodika prevence, MPP, krizový plán

2) specifická prevence - preventivní témata obsažená v ŠVP

3) preventivní programy

4) nespecifická prevence

5) práce s dalšími cílovými skupinami

6) specifická prevence - evidence typů a míry rizikového chování na škole.

7) kvalitativní hodnocení školního roku

Na školní rok 2016/2017 zůstává Systém výkaznictví preventivních aktivit v nezměněné formě. S případnými dotazy s jeho vyplňováním se, prosím, obracejte na metodiky prevence z PPP a SPC KHK či na e-mail: vykazy.prevence@nuv.cz. Výkaz se dá vyplňovat průběžně či nyní po ukončení školního roku 2016/2017. Na nový školní rok 2017/2018budou zakceptovány připomínky ŠMP a dotazník bude upraven. Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že naleznete na jednotném republikovém systému výkaznictví preventivních aktivit přínos.

Soubory ke stažení

pdf   souhrn-za-rok-2015-2016-346-9987.pdf Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Dita Kosová