Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021

19.07.2021

Podrobnosti výzvy:

Tato výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2021 je předkládána v souvislosti s vyhlášením Národního plánu podpory návratu do škol: „Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021 (odkaz na věstník MŠMT červen 2021, viz str. 7)“.

Dotace na základě této výzvy je poskytována na základě § 169 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy výzvy:

ZdrojMŠMT

Zveřejnil(a): Jan Dvořák