Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020

13.11.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády ze dne 9. září 2019 č. 639, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Oprávněným žadatelem nejsou organizace zřízené státem.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 9. prosince 2019.

Text vyhlášení a přílohy: MŠMT

Zveřejnil(a): Jan Dvořák