Vzdělávání žáků - cizinců - souhrn aktualizovaných informací pro základní školy

24.02.2020

Metodická podpora žáků-cizinců po nástupu do základní školy

=> Kompletní informace o podpoře vzdělávní cizinců ze strany Národního pedagogického institutu jsou uvedeny na webu https://cizinci.npicr.cz/.

 

Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí

=> MŠMT zveřejňuje aktualizovanou (únor 2020) Informaci ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí - ke stažení na webu MŠMT, nebo v příloze tohoto článku

 

Čeština jako cílový jazyk I a II

MŠMT doporučuje k využití pedagogickým pracovníkům na základních školách a lektorům češtiny jako cizího jazyka následující dvě publikace: Čeština jako cílový jazyk I. – Metodika pro výuku dětí do 15 let a Čeština jako cílový jazyk II - Metodika pro výuku dospělých osob. Publikace jsou ke stažení na webu MŠMT.

 

Metodika práce s žáky-cizinci na základních školách

MŠMT nabízí k využití při výuce žáků-cizinců v základních školách odbornou metodickou příručku, zpracovanou odbornicemi v této oblasti J. Šindelářovou a S. Škodovou. Příručka je ke stažení na webu MŠMT.

 

Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem

META, o. p. s. vydává novou publikaci. Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem. Publikace zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ, počínaje jejich příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči, přes adaptaci těchto dětí do školního prostředí a socializaci v třídním kolektivu, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ do běžné výuky, až po dlouhodobé sledování a vyhodnocování nejen jejich školních pokroků, ale i celkové psychické „pohody" a míry integrace. 

Soubory ke stažení

docx   vzdelavani-deti-a-zaku-cizincu-web-02_2020-934-5552.docx Stáhnout soubor

Zveřejnil(a): Jan Dvořák