Zákon č. 115/2001 Sb. (podpora sportu)

26.07.2019

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Účinnost poslední novely: 31. 7. 2019 - zákon č. 178/2019 Sb. Národní sportovní agentura.

Platné a účinné znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu

Znění novely: Sbírka zákonů

Zveřejnil(a): Jan Dvořák