Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

01.07.2020

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nadcházející účinnosti:

11. 7. 2020

1. 10. 2020

Plné znění změn v zákoně č. 284/2020 Sb.

Aktuální znění: MŠMT

Zákon č. 284/2020 Sb.: Sbírka zákonů

Zveřejnil(a): Jan Dvořák