Další nabídky vzdělávání

Akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“

23.05.2018

Pozvánka na akreditované školení určené učitelům SŠ, gymnázií a VOŠ „JA Firma – Výchova k podnikavosti“ akreditované MŠMT (č. MSMT-34809/2018-1-69), které pořádá vzdělávací organizace Junior Achievement, o.p.s. JA Czech.

Seminář pro učitele německého jazyka na středních školách

23.05.2018

Seminář pro učitele německého jazyka, který organizuje Vzdělávací akademie ve Wiesnecku u Freiburgu ve dnech 21. – 27. 10. 2018, je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách, těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

23.04.2018

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zve na vzdělávací program zaměřený na orientaci v problematice poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a sestavování IVP pro dítě.

Termín: 21. 5. 2018

Dítě v krizi 2018

13.03.2018

XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ , který proběhne v úterý a ve středu 29. a 30. května 2018, opět v Interhotelu Moskva ve Zlíně, jako již tradiční součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2018.

Semináře pro učitele němčiny v Německu

12.03.2018

Prodloužení uzávěrky pro podávání žádostí  k účasti na seminářích pro učitele němčiny v bavorském Dillingenu do 16. dubna 2018.

Prodloužení možnosti přihlásit se na Seminář pro učitele němčiny pořádaný na Bavorské akademii pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu v roce 2018 (9. - 13. 7. 2018)

05.02.2018

Prodloužení uzávěrky pro podávání přihlášek na seminář pro učitele němčiny v bavorském Dillingenu do 16. dubna 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a „Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání a kultus, vědu a umění“ nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu od 9. 7. do 13. 7. 2018.

Kurzy etické výchovy 2018

22.01.2018

Etické fórum České republiky nabízí kurz určený pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské magisterské studium pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání, tedy učitelům základních a středních škol (zvláště občanské výchovy, rodinné výchovy a učitelům základů společenských věd), třídním učitelům, vychovatelům, preventistům a rovněž všem zájemcům o práci s mládeží ve volnočasových aktivitách a katechetům.

JA FIRMA - výchova k podnikavosti

13.12.2017

Pozvánka a informace k registraci na školení akreditované MŠMT pro učitele středních škol, gymnázií a vyšších odborných škol.

Umělecké vzdělávání a společnost - česko-německá konference k uměleckému vzdělávání

27.10.2017

Pozvánka na konferenci pořádanou Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, a Goethe-Institutem Česká republika. Konference je akreditována jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

 

Celkem 9 článků