Poskytovatelé vzdělávání a jejich nabídky

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

13.03.2018

Kurzy pro pro pedagogickou veřejnost se zaměřením na první pomoc:

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK)

02.09.2017

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Webové stránky: http://www.cvkhk.cz/

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

01.09.2017

NIDV - Krajské pracoviště Hradec Králové, nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/hradec/hradec.ep/?operace=hradec

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

01.09.2017

Seznam kurzů DVPP akreditovaných MŠMT i čekajících na akreditaci.

Webové stránky: https://kyberna.cz/DVPP_seznam

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

01.09.2017

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Webové stránky: http://www.prointepo.org/, nabídka Kurzy.

Celkem 5 článků