Ekonomika

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání pro rok 2020

05.12.2019

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 pro právní subjekty zřízené obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky platu zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2020, doplňující podklady o středních školách.

Metodiky a prezentace k reformě financování regionálního školství

19.09.2019

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou v souvislosti s reformou financování regionálního školství publikována a průběžně aktualizována metodická doporučení pro ředitele a další zástupce škol a také prezentace ze všech seminářů realizovaných MŠMT.

Aktuální verze dokumentů včetně financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách a prezentací pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady zahrnujících i příklady vykazování údajů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Pokyn ke stanovení výše úprav rozpočtu v souvislosti se změnami výkonů od září 2019 u obecních škol a školských zařízení

24.06.2019

Pokyny pro kalkulaci výše úprav rozpočtu na platy u dotace na přímé NIV podle změn výkonů v září 2019, formulář pro školy pro předání údajů útvarům školství obcí s rozšířenou působností.

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství zřízených Královéhradeckým krajem pro rok 2019

10.05.2019

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2019.

Zdroj: Oficiální stránky kraje

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2019

20.02.2019

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2019. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
Č. j.: KUKHK-6985/SM/2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2018

31.12.2018

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2019

05.12.2018

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2019 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2019, doplňující podklady o středních školách.

Financování zájmového vzdělávání

30.08.2018

Informace MŠMT ke změnám v zájmovém vzdělávání od 1. 9. 2018

http://www.msmt.cz/mladez/financovani-zajmoveho-vzelavani

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Pokyn ke stanovení výše úprav rozpočtu v souvislosti se změnami výkonů od září 2018 u obecních škol a školských zařízení

21.08.2018

Pokyny a formulář pro školy pro předání údajů útvarům školství obcí s rozšířenou působností, postupy výpočtu.

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2018

26.02.2018

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2018. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
č. j.: KUKHK- 6281/SM/2018

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Celkem 13 článků