Ekonomika

Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství zřízených Královéhradeckým krajem pro rok 2019

10.05.2019

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2019.

Zdroj: Oficiální stránky kraje

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2019

20.02.2019

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2019. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
Č. j.: KUKHK-6985/SM/2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků státního rozpočtu v roce 2018

31.12.2018

Pokyny k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu MŠMT, popř. jiných odvětví prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2019

05.12.2018

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2019 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2019, doplňující podklady o středních školách.

Financování zájmového vzdělávání

30.08.2018

Informace MŠMT ke změnám v zájmovém vzdělávání od 1. 9. 2018

http://www.msmt.cz/mladez/financovani-zajmoveho-vzelavani

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Pokyn ke stanovení výše úprav rozpočtu v souvislosti se změnami výkonů od září 2018 u obecních škol a školských zařízení

21.08.2018

Pokyny a formulář pro školy pro předání údajů útvarům školství obcí s rozšířenou působností, postupy výpočtu.

Metodiky k reformě financování regionálního školství

20.08.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství.

  • Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro školní družiny
  • Metodické doporučení jednotného postupu při výpočtu PHmax pro střední vzdělávání

Aktuální verze dokumentů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2018

26.02.2018

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2018. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).
č. j.: KUKHK- 6281/SM/2018

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých odborem školství KÚ z prostředků MŠMT v roce 2017

09.01.2018

Pokyny a formuláře k vyúčtování státních účelových dotací poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu MŠMT prostřednictvím odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje krajským, obecním a soukromým subjektům. Formuláře pro zpracování hodnotících zpráv a vyúčtování k rozvojovým programům, avíza.

Přílohy ke stažení jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Zadání sběru podkladů pro zpracování rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

13.12.2017

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání na rok 2018 pro právní subjekty zřizované obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2018.

Celkem 11 článků