Informace pro obce

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

27.07.2020

MŠMT schválilo 16. června 2020 kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.

Zdroj: MŠMT, ČŠI

Mimořádné číslo zpravodaje Klubu zřizovatelů

27.04.2020

Mimořádné číslo zpravodaje Klubu zřizovatelů organizace EDUin, o. p. s. v souvislosti se současnou situací.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

02.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí se zavedením povinného předškolního vzdělávání, nárokovostí mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

19.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

13.03.2020

Výzva inisterstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu
133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění dodatku č. 1 výzvy.

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 12. 2020

Zdroj: MŠMT

Krajský úřad je uzavřen pro veřejnost od 12. března

12.03.2020

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s rozšířením onemocnění COVID-2019 se ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodla úplně zrušit úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí je účinné od 12. března 2020 až do odvolání. Veškerá podání je možné činit na podatelně v přízemí krajského úřadu. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu také prostřednictvím emailu či telefonicky.

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích

03.09.2019

Dne 9. 4. 2019 nabyl účinnost zákon č. 99/2019 Sb.o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V článku najdete informace Ministerstva vnitra k této problematice z hlediska škol a školských zařízení a odkazy na zdroje informací.

Konkursní řízení od května 2019

29.05.2019

Vzory dokumentace a doporučené postupy při konkursním řízení na místo ředitele(ky) školy nebo školského zařízení zřizovaného obcí v Královéhradeckém kraji. Platí pro konkurzy vyhlášované od 1. 5. 2019!

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

06.02.2019

Informace o vyhlášených grantových programech, jejichž oprávněnými žadateli jsou kromě jiného i obce a základní školy.

http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda

Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

27.08.2018

Státní fond životního prostředí uvolní 55 milionů korun na dvě nové výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, určené pro školy, učitele a další vzdělávací instituce. Další informace uvnitř článku.

Celkem 17 článků