Informace pro obce

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace - 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

09.09.2021

Cílem výzvy je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je  31. 12. 2023.

Zdroj: MŠMT

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

17.08.2021

Investiční dotační program schválený vládou 19. 7. 2021 k podpoře vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání. Realizace programu bude probíhat v letech 2021 až 2028 prostřednictvím konkrétních výzev.

Zdroj: MŠMT

Konkursní řízení od května 2019

03.05.2021

Vzory dokumentace a doporučené postupy při konkursním řízení na místo ředitele(ky) školy nebo školského zařízení zřizovaného obcí v Královéhradeckém kraji.

85. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

22.09.2020

Vyhlašuje Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace). Podávání projektových záměrů: 17. 9. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 10:00.

Zdroj: ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

27.07.2020

MŠMT schválilo 16. června 2020 kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021.

Zdroj: MŠMT, ČŠI

Mimořádné číslo zpravodaje Klubu zřizovatelů

27.04.2020

Mimořádné číslo zpravodaje Klubu zřizovatelů organizace EDUin, o. p. s. v souvislosti se současnou situací.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

02.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí se zavedením povinného předškolního vzdělávání, nárokovostí mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

19.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

13.03.2020

Výzva inisterstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu
133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění dodatku č. 1 výzvy.

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 12. 2020

Zdroj: MŠMT

Krajský úřad je uzavřen pro veřejnost od 12. března

12.03.2020

V souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s rozšířením onemocnění COVID-2019 se ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozhodla úplně zrušit úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí je účinné od 12. března 2020 až do odvolání. Veškerá podání je možné činit na podatelně v přízemí krajského úřadu. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu také prostřednictvím emailu či telefonicky.

Celkem 20 článků