Informace pro obce

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

26.02.2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové oblasti nákazy novým koronavirem. Informace včetně kontaktů na KHS Královéhradeckého kraje a Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Zdroj: KHS KHK, a dále MZ ČR

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích

03.09.2019

Dne 9. 4. 2019 nabyl účinnost zákon č. 99/2019 Sb.o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V článku najdete informace Ministerstva vnitra k této problematice z hlediska škol a školských zařízení a odkazy na zdroje informací.

Konkursní řízení od května 2019

29.05.2019

Vzory dokumentace a doporučené postupy při konkursním řízení na místo ředitele(ky) školy nebo školského zařízení zřizovaného obcí v Královéhradeckém kraji. Platí pro konkurzy vyhlášované od 1. 5. 2019!

Konkursní řízení do dubna 2019

28.05.2019

Vzory dokumentace a doporučené postupy při konkursním řízení na místo ředitele(ky) školy nebo školského zařízení zřizovaného obcí v Královéhradeckém kraji. Platí pro konkurzy vyhlášené před 1. 5. 2019!

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

06.02.2019

Informace o vyhlášených grantových programech, jejichž oprávněnými žadateli jsou kromě jiného i obce a základní školy.

http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda

Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

27.08.2018

Státní fond životního prostředí uvolní 55 milionů korun na dvě nové výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, určené pro školy, učitele a další vzdělávací instituce. Další informace uvnitř článku.

Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

02.07.2018

VÝZVA č. 6 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o dotaci v letech 2019 a 2020 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

Počátek příjmu žádostí: 20.06.2018
Konec příjmu žádostí:    01.09.2018

Další informace: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol 

Osnova plánu rozvoje sportu v obci

18.04.2018

MŠMT ČR vydalo doporučenou osnovu plánu rozvoje sportu v obci dle zákona č. 115/2001Sb., o podpoře sportu.

Celkem 13 článků