KAP

Kaleidoskop akcí

05.09.2018

Vyberte si z našeho kaleidoskopu akcí ty, které vás zajímají, a přihlaste se k účasti.

Techambition - softwarová aplikace pro výuku matematiky na středních školách

03.09.2018

Techambition je softwarová aplikace pro všechny učitele, kteří chtějí učit matematiku zábavněji a efektivněji. Zahrnuje středoškolské učivo podle RVP a v souladu s požadavky na státní maturitu z matematiky. Pokud vás toto téma zajímá, přijďte se s ní seznámit. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Energetická olympiáda

27.08.2018

Máte zájem o účast vašich žáků, učitelů, vaší školy v energetické olympiádě? Přečtěte si o ní víc.

Učitelé biologie sobě

27.08.2018

Seminář je určený učitelům biologie ze SŠ i ZŠ a studentům učitelství biologie, klade si za cíl výměnu poznatků z praxe mezi učiteli biologie. Učitelé si během semináře mohou předat své zkušenosti formou dílen, někteří z nich představí své osvědčené a oblíbené aktivity, kterých s úspěchem využívají ve svých hodinách. Zároveň někteří studenti či absolventi PřF UHK budou mít možnost představit své didakticky zaměřené práce.

Aktuální semináře a školení

04.01.2018

V rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji vám nabízíme možnost účasti na seminářích a školeních.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

23.03.2018

Dne 1. 2. 2016 byla zahájena realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP)“, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj.

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci

28.02.2018

Z dotazníkové šetření NÚV, které bylo jedním z výchozích dokumentů při tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, vyplynulo, že jednou z hlavních priorit KAP je podpora polytechnického a odborného vzdělávání. V souladu s touto prioritou byla realizačním týmem KAP uspořádána 17. ledna 2018 vzdělávací akce pro zájemce z řad vyučujících přírodovědných předmětů základních i středních škol Královéhradeckého kraje i z řad těch, kteří se studiem na Univerzitě Hradec Králové na toto povolání teprve připravují.

Kariérové poradenství

11.01.2018

Ve středu 10. ledna 2018 proběhl v náhradním termínu workshop s názvem Skupinové kariérové poradenství v rámci školy pro výchovné poradce.

Krajský akční plán, místní akční plány

27.11.2017

V programovém období 2014-2020 je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství.

Celkem 9 článků