Aktuální informace

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání

06.12.2019

Poslední čtvrtletí roku 2019 bylo bohaté na vzdělávací akce pro pedagogickou veřejnost konané pod záštitou Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, radní zodpovědné za oblast školství, kultury a sportu.

Veletrh digitálních technologií pro školy

07.11.2019

Přijďte se seznámit s digitálními technologiemi využitelnými ve vzdělávání - software, hardware, nápady a tipy.

Inovativní pedagogické fórum - pod záštitou náměstkyně hejtmana

30.09.2019

Škola by měla být živá komunita, která má v centru své pozornosti všestranný rozvoj žáka. Záleží vám na tom, aby byli žáci ve vaší škole šťastní a dobře připraveni na svoji budoucnost? Pokud ano, přijďte získat informace, nápady a povzbuzení.  Inovativní pedagogické fórum je určeno ředitelům a učitelům základních a středních škol, které chtějí jít cestou autonomního a zodpovědného rozvoje a chtějí čerpat zkušenosti z jiných škol i jiných zemí.

Během konference vystoupí Susanna Bäckman, finská odbornice na vzdělávání, Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, Michal Orság, ředitel EduLab a propagátor inovací ve vzdělávání, Irena Dvořáková, učitelka a didaktička fyziky, Daniel Pražák, mladý učitel, který čerpal zkušenosti po celém světě.

Nahlédněte do programu, ať víte, co Vás čeká.

Codeweek 2019 - Bioinformatické centrum Hradec Králové

30.09.2019

V období září 2019 až srpen 2022 bude na PřF UHK realizován projekt „Bioinformatické centrum Hradec Králové“ financovaný programem Evropské komise Erasmus+ a v ČR koordinovaný národní agenturou (Dům zahraniční spolupráce, DZS). Projekt spadá do kategorie KA203 – Strategická partnerství (ve vysokém školství) za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.

 

Vyberte si z odborných příspěvků na konferenci konané 14. - 18. října na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové; podrobný program naleznete v příloze.

Microsoft Roadshow pro školy

23.09.2019

Roadshow pro školy - největší akce svého druhu určená všem školám, které používají, zavádějí nebo chtějí nasadit informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky

Kaleidoskop akcí

16.09.2019

Prohlédněte si aktuální kaleidoskop akcí a vyberte si vzdělávání podle svých potřeb.

Čtenářský kurz pro pedagogy a učící knihovníky z veřejných knihoven

16.09.2019

Workshop je určen pro učitele SŠ a ZŠ a knihovníky, jeho účelem je mimo jiné propojení a navázání spolupráce mezi školami a knihovnami.  Pětihodinový kurz bude věnován práci s dětmi-čtenáři. Součástí kurzu je sdílení (nejen čtenářských) zkušeností mezi pedagogy a učícími knihovníky, čtenářská gramotnost, motivace dětí ke čtení, reflexe sebe sama jako čtenáře a pedagoga nebo knihovníka doporučujícího knihy, vzájemné doporučování knih, společné čtení, hledání tzv. didaktického potenciálu konkrétních knih a textů, čtenářské lekce (představení konkrétní knihy anebo více knih spojených jedním tématem), dílny čtení (každý si čte svou rozečtenou knihu, což je většinou spojeno s malým úkolem), čtenářské kostky…

Učení pro život

16.09.2019

Srdečně vás zveme na konferenci Učení pro život 2019, jejíž téma zní „Co to znamená (se) učit SPOLU?“.  Pojďte si společně s námi na tuto otázku odpovědět a podívat se na téma učení z nejrůznějších úhlů pohledů.

Na cestě ke škole 21. století

16.09.2019

FESTIVAL O VZDĚLÁVÁNÍ 150 let po zavedení povinné školní docházky

Celkem 41 článků