MAP

Školská inkluzivní koncepce Královéhradeckého kraje

04.01.2021

Aktualizovaná Školská inkluzivní koncepce Královéhradeckého kraje.

Distanční výuka jako příležitost - online konference

18.11.2020

Ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 9.30 do 11. 30 se koná konference pořádaná MŠMT s názvem Distanční výuka jako příležitost. Připojit se můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=SAB9OUpklc8.

Vzdělávání na základní škole 21. století: 3D modely, virtuální a rozšířená realita ve výuce

04.09.2020

Přijďte se seznámit s novinkami společnosti Corinth a dalších, které vám mohou usnadnit práci při prezenční, kombinované i online výuce.

Učitelé biologie sobě 2020

04.09.2020

Seminář je určený učitelům biologie ze SŠ i ZŠ a studentům učitelství biologie, Program bude zaměřen na prezentace diplomových prací studentů UHK a sdílení příkladů dobré praxe. Učitelé si během semináře mohou předat své zkušenosti, někteří z nich představí osvědčené a oblíbené aktivity, kterých s úspěchem využívají ve svých hodinách. Studenti či absolventi PřF UHK budou mít možnost představit své didakticky zaměřené práce. V letošním roce se lektoři zaměří i na dálkovou výuku žáků.

Kaleidoskop akcí KAP 2020/21 (1. pololetí)

04.09.2020

Pro ředitele a učitele SŠ, ZŠ, odbornou veřejnost i rodiče zdarma Více informací na http://www.kr-kralovehradecky.cz/kap.htm 

Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě

26.06.2020

Veřejná konzultace k novému Akčnímu plánu pro digitální vzdělávání Krize spojená s COVID-19 způsobila v systému vzdělávání a odborné přípravy v EU mnohé transformace týkající se digitalizace. Docházelo k rozsáhlému uzavírání budov škol a kampusů ve snaze omezit šíření viru. Pro nutnost pokračování výuky byly digitální technologie využívány v masivním a bezprecedentním měřítku.

KAPRADÍ 2020 Biodiverzita a její ubývání

25.06.2020

Již 21. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou se koná 16. října. Letošní téma je Biodiverzita a její ubývání.

Online workshopy pro žáky v Královéhradeckém kraji

11.06.2020

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v rámci realizaci projektu I-KAP nabízí žákům z Královéhradeckého kraje workshopy na různá témata od retuše fotografií přes různé animace až po mýty a legendy z doby krále Artuše.

Evropský týden odborných dovedností

05.06.2020

V přiloženém dokumentu naleznete informace o letošním ročníku Evropského týdne odborných dovedností a pozvánku na konferenci. Jsou zvány všechny organizace, které působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v ČR.

Seminář Teams pro školy - Praktické tipy

20.04.2020

Již více jak měsíc probíhá výuka online a nejméně další dva bude takto pokračovat. V rámci online poradny pomáháme s dotazy a problémy učitelů, které se často opakují. Rádi bychom ty nejčastější "tipy a fígle" představili na online semináři 23. 4. 2020 od 14.00 zde: http://www.sarson.cz/teamsproskoly.

Celkem 22 článků