MAP

The Prague Education Festival

15.07.2019

Prague Education Festival bude probíhat 14. - 16. 11. 2019 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v pražských Holešovicích.

Otevření registračního formuláře pro 24. ročník projektu Absolvent

15.07.2019

Absolvent je projekt Hospodářské komory, o nějž je velký zájem. Doposud bylo předáno 9.000 diplomů. 

MAP - seznam kontaktů

03.12.2018

V přiložené tabulce naleznete seznam místních akčních plánů II včetně jejich nositelů a kontaktních údajů.

3 miliardy z OP VVV pro regionální školství, výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na pokračování výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou vyčleněny 3 miliardy korun, které by měly přispět k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+ je 15. listopadu 2017 od 14:00, ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.

Krajský akční plán, místní akční plány

27.11.2017

V programovém období 2014-2020 je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství.

Celkem 5 článků