Strategie a koncepce krajské

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2016/2017

29.03.2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2016/2017 je vypracována na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 26.3.2018.

Zdroj: Oficiální web KHK

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020

17.07.2017

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

Zdroj: Oficiální web KHK, http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/program-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-103885/

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020

01.04.2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020 (dále jen "dlouhodobý záměr") je vypracován na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších právních předpisů. Dlouhodobý záměr zpracovaný v roce 2016 byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/27/1908/2016.

Zdroj: Oficiální web KHK, http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-2016-2020-88100/

Celkem 3 článků