Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

01.07.2020

Manuály pro fungování škol, které MŠMT vydalo v průběhu dubna, měly platnost pouze do konce školního roku, tedy do 30. června 2020. Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení. Ministerstvo školství tedy zpracovalo materiál k provozu škol a školských zařízení o prázdninách.

Zdroj: MŠMT

MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

29.05.2020

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Aktualizace k 27. 5. 2020.

Aktuální verze: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

29.05.2020

MŠMT zveřejnilo manuály k provozu škol a školských zařízení do konce školního roku 2019/2020. Ke stažení v příloze nebo na webu MŠMT. Aktualizovaná verze pro základní školy, základní školy speciální a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9.

Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

26.05.2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách vláda dne 25. 5. 2020 schválila:

možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020

možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020

- Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020

Zdroj: MŠMT

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání

26.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání.

Nové: od 8. června 2020 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

18.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vyhlášky č. 232/2020 Sb. a 233/2020 Sb. - vzdělávání v roce 2019/2020

13.05.2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - tato vyhláška zahrnuje ustanovení k vzdělávací a výchovné činnosti asistenta pedagoga a vychovatele.

Znění účinné od 7. 5. 2020: Sbírka zákonů

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

12.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020 do 25. 5. 2020. - výjimky rovněž pro školství.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

27.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Zdroj: MŠMT, Sbírka zákonů

Krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků

24.04.2020

Usnesením č. 197/2020. Sb. vláda České republiky s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami.

Zdroj a plný text: Sbírka zákonů

Celkem 14 článků