Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

29.05.2020

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Aktualizace k 27. 5. 2020.

Aktuální verze: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

29.05.2020

MŠMT zveřejnilo manuály k provozu škol a školských zařízení do konce školního roku 2019/2020. Ke stažení v příloze nebo na webu MŠMT. Aktualizovaná verze pro základní školy, základní školy speciální a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9.

Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

26.05.2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách vláda dne 25. 5. 2020 schválila:

možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020

možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020

- Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020

Zdroj: MŠMT

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání

26.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání.

Nové: od 8. června 2020 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

18.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vyhlášky č. 232/2020 Sb. a 233/2020 Sb. - vzdělávání v roce 2019/2020

13.05.2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - tato vyhláška zahrnuje ustanovení k vzdělávací a výchovné činnosti asistenta pedagoga a vychovatele.

Znění účinné od 7. 5. 2020: Sbírka zákonů

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

12.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020 do 25. 5. 2020. - výjimky rovněž pro školství.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

27.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Zdroj: MŠMT, Sbírka zákonů

Krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků

24.04.2020

Usnesením č. 197/2020. Sb. vláda České republiky s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami.

Zdroj a plný text: Sbírka zákonů

Krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků od 11. 5. 2020

24.04.2020

Usnesením č. 220/2020. Sb. vláda České republiky s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na osobní přítomnost ... (viz uvnitř článku)

Zdroj a plný text: Sbírka zákonů

Celkem 13 článků