Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

Informace o provozu škol a školských zařízení platné od 30. 9. 2021

01.10.2021

MŠMT vydalo aktuální informace o provozu škol a školských zařízení platné od 30. 9. 2021.

Zdroj: MŠMT

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021

13.09.2021

MŠMT vydalo aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021.

Zdroj: MŠMT

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 (provoz a testování)

17.08.2021

Tento manuál MŠMT je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2021/2022.

Zdroj: MŠMT do DS škol

Informace k dotazníkovému šetření - přihlášení k PCR testování v září 2021

13.08.2021

11. 8. 2021 byl v systému pro sbět dat (https://sberdat.uiv.cz/login/) základním školám, středním školám a konzervatořím, které nejsou zřizovány státem, zpřístupněn dotazník umožňující závazné oznámení školy o zajišťování screeningového testování na začátku školního roku 2021/2022 formou neinvazivního RT-PCR testování (tlačítko „Dotazník PCR 2“). Termín pro závazné oznámení školou/konzervatoří je stanoven na 18. 8. 2021 12 hodin. Více informací k poskytnutým finančním prostředkům na zajišťění preventivního testování formou neinvazivního RT-PCR testování naleznete zde.

Zdroj: MŠMT

Informace pro školy - prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022

30.06.2021

Informace jsou zveřejněny v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021. Informace pro období letních prázdnin, informace pro období začátku školního roku 2021/2022, přehled iniciativ na podporu adaptace dětí a vyrovnávání vzdělávacích ztrát v důsledku distanční výuky.

Zdroj: MŠMT 

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech

21.06.2021

Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. PCR test musí být maximálně 7 dní starý, stejně jako je dnes vyžadováno při vstupu do všech služeb i na akce.

Zdroj: MZd ČR, Text opatření účinný od 26. 6. 2021

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

08.06.2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021: k používání ochranných prostředků dýchacích cest, k provozu škol a školských zařízení, k podmínkám škol v přírodě, k distribuci antigenních testů.

Zdroj: MŠMT

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021

04.06.2021

Aktualizace k 31. 5. 2021Aktualizován odkaz na mimořádné opatření k omezení provozu škol a školských zařízení ve znění od 31. 5. 2021, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek ve znění účinném od 1. 6. 2021 a mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 31. 5. 2021 ve znění mimořádného opatření.

Zdroj: MŠMT

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

18.05.2021

Aktualizace v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021.

Zdroj: MŠMT do DS

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

13.05.2021

Aktualizace k 11. 5. 2021 - uvedené změny jsou účinné od 17. 5. 2021: Aktualizována část týkající se přijímacích zkoušek na střední školy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, hromadných akcí, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitního jazykového vzdělávání, poskytování zájmového vzdělávání, provozu a používání sportovišť, provozu škol a školských zařízení, školských poradenských zařízení, homogenity tříd, povinného testování ve školách a školských zařízeních, tělesné a hudební výchovy, roušek a zkoušek a vzdělávacích akcí obecně.

Zdroj: FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Celkem 60 článků