Další informace

Společnost dodávající testy zřídila infolinku pro školy

12.04.2021

Na některých školách se v souvislosti se samoodběrovou testovací sadou na covid-19 značky SingClean objevily problémy se stojánky na zkumavky. Společnost, která tyto testy dodává, již tuto věc po dohodě se Správou státních hmotných rezerv aktivně řeší a pro školy zřídila také speciální infolinku.

Zdroj: MŠMT

Možnosti využití sociálních služeb v kraji pro děti a rodiče nejen v období pandemie

19.02.2021

Metodický materiál vytvořený ve spolupráci odboru školství a odboru sociálních věcí KÚ KHK. Jedná se především o nabídku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a také Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Materiál zárověň obsahuje odkaz na Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, kde je možné vyhledat konkrétní službu. Informace mohou být užitečné pro práci metodiků prevence a následně pro dotčené rodiny. 

Zdroj: OŠ KÚ KHK

Hygiena rukou

30.10.2020

Návodná videa Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) zvlášť pro veřejnost a zvlášť pro rodiče malých dětí a personál mateřských škol, dětských skupin apod.

Zdroj: NZIP

Informace o možném podvodném jednání v souvislosti s pandemií COVID-19

15.10.2020

Informace k možnému podvodnému jednání v souvislosti s pandemií COVID-19

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP

25.09.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zdroj: MŠMT

Ředitelé dostanou manuály, jak se chovat, červená na semaforu školy automaticky neuzavře

10.08.2020

Sdělení minstra školství pro Český rozhlas. Mapa stupňů pohotovosti (semafor) je aktualizována na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Manuály pro školy by měly být k dispozici poo 17. 8. 2020.

Zdroj: iRozhlas, MZd ČR

Studentská CYBER COVID ESEJ

15.06.2020

Literární soutěž na téma: Zranitelnosti moderních společností a jak by je mohl ohrozit útok z kybernetického světa. Termín pro zaslání příspěvků 31. 7. 2020. Podrobnější informace v přiloženém letáku a na webových stránkách soutěže.

Zdrojhttps://www.kybersoutez.cz/

Adaptační program – metodika pro třídní učitele

04.06.2020

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Plzeň připravilo metodiku pro třídní učitele. Metodika je určena primárně pedagogům druhého stupně ZŠ (cca od 4. do 9. třídy) a jejich žákům. Metodika je připravena tak, aby ji mohli pedagogové krok po kroku využít pro jednotlivá setkání s žáky po znovuotevření škol.

Aktuálně pro školy: jak hodnotit vzdělávání žáků ve 2. pololetí letošního školního roku

03.06.2020

V dalším čísle Speciálu Národní pedagogický institut ČR opět věnuje pozornost hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku. Přináší k němu komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář k hodnocení žáků na dálku, včetně rozhovorů z pedagogické praxe. Vrací se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Zdroj: NPI ČR

Sociálně-právní ochrana dětí

25.05.2020

MPSV zveřejňuje doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům. Pozor, nejnovější informace jsou na konci stránky!

Zdroj: MPSV

Celkem 26 článků