Organizační informace a zápisy

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021

13.09.2021

MŠMT vydalo aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021.

Zdroj: MŠMT

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

08.06.2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021: k používání ochranných prostředků dýchacích cest, k provozu škol a školských zařízení, k podmínkám škol v přírodě, k distribuci antigenních testů.

Zdroj: MŠMT

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021

04.06.2021

Aktualizace k 31. 5. 2021Aktualizován odkaz na mimořádné opatření k omezení provozu škol a školských zařízení ve znění od 31. 5. 2021, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek ve znění účinném od 1. 6. 2021 a mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 31. 5. 2021 ve znění mimořádného opatření.

Zdroj: MŠMT

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021

18.05.2021

Aktualizace v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021.

Zdroj: MŠMT do DS

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

13.05.2021

Aktualizace k 11. 5. 2021 - uvedené změny jsou účinné od 17. 5. 2021: Aktualizována část týkající se přijímacích zkoušek na střední školy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, hromadných akcí, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitního jazykového vzdělávání, poskytování zájmového vzdělávání, provozu a používání sportovišť, provozu škol a školských zařízení, školských poradenských zařízení, homogenity tříd, povinného testování ve školách a školských zařízeních, tělesné a hudební výchovy, roušek a zkoušek a vzdělávacích akcí obecně.

Zdroj: FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

05.05.2021

Aktualizace v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021.

Zdroj: MŠMT do DS

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021

30.04.2021

Aktualizace v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021.

Zdroj: MŠMT do DS

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021

21.04.2021

Aktualizována část týkající 1. fáze návratu do škol, poskytování zájmového vzdělávání, praxe studentů vysokých škol, provozu škol a školských zařízení od 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2021, homogenity tříd, praktického vyučování a praktické přípravy, skupinových konzultací na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, povinného testování ve školách a školských zařízeních a roušek.

Zdroj: MŠMT do DS a FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Výzva k aktualizaci údajů pro první etapu otevírání škol

29.03.2021

MŠMT žádá o aktualizaci a poskytnutí údajů, které se týkají první etapy otevírání škol a distribuce testů, a to prostřednictvím rychlého šetření do 1. 4. 2021 do 9:00. Zároveň zveřejňuje přehled připravovaných režimových opatření.

Zdroj: MŠMT do DS

Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

16.03.2021

MŠMT vydalo opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-3 a následně dodatek k tomuto opatření, jímž se prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona, na termín 30. dubna 2021.

Zdroj: MŠMT

Celkem 45 článků