Pracovně-právní vztahy

Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

02.11.2020

Stanovisko Ministertva financí k poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

Zdroj: MF ČR

Vzor dohody - práce z domu pedagogického pracovníka

02.11.2020

Vzor dohody o možnosti výkonu přímé pedagogické činnosti z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele.

Zdroj: MŠMT

Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova

29.07.2020

Informační leták MPSV k práci z domova a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zdroj: MPSV

Aktuální pravidla pro ošetřovné - červenec 2020

24.06.2020

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, MPSV  připravilo stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující?

25.05.2020

Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? Tisková zpráva MPSV. Výkaz péče - na výkazu péče, který získáte webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz), vyznačíte důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz odevzdáte zaměstnavateli na přelomu května a června.

Zdroj: MPSV - zpráva v příloze ke stažení

Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol

19.05.2020

Právní režim zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020, patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

Zdroj: MŠMT

Povinnost konat práce v případě zaměstnanců spadajících do rizikové skupiny

04.05.2020

Informace ČMOS PŠ k povinnosti konat práce v případě zaměstnanců spadajících do rizikové skupiny.

AKtualizace 4. 5. 2020.

Doporučení ÚOOÚ pro minimalizaci hrozeb a rizik při práci z domova

29.04.2020

Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul na svých webových stránkách základní pravidla a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova.

Vyjádření ČMOS PŠ k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce

29.04.2020

Vyjádření ČMOS PŠ k možnosti zaměstnance odmítnout výkon práce.

Celkem 13 článků