Vzdělávání na dálku

Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách

30.10.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1).

Zdroj: MŠMT

Podívejte se na novou strategii práce se vzdělávacím obsahem pro tento školním rok

30.10.2020

Užitečnou pomůcku pro nastavení strategie školy pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 zveřejnilo krajské pracoviště NPI ČR v Plzni. Nástroj vychází z dokumentu ČŠI a odráží dnešní stav, kdy se vzdělávání poskytuje distančně.

ZdrojNPI ČR

Webinář - SINO CLOUDclient

29.10.2020

Nabídka vybavení počítačové učebny, webinář pro seznámení.

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

24.09.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

Zdroj: MŠMT

Realizace šablon distanční formou v novém školním roce 2020/2021

07.09.2020

Školy a školská zařízení mohou od září 2020 realizovat šablony distanční formou pouze v situacích, které stanovuje Manuál k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 (doplněná verze z 25. srpna 2020) v kapitole Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd (str. 12 – 13)

Po více než dvouměsíční výuce na dálku zpátky do školních lavic

15.06.2020

Národní pedagogický institut ČR připravil s dětským psychologem PhDr. Václavem Mertinem webinář určený především učitelům základních a středních škol. Věnuje se problematice návratu dětí do školních lavic, obnovení prezenční výuky a dalším tématům, která budou učitelé řešit nejen po uvolnění karantény, ale také na začátku nového školního roku. Webinář je k dispozici ke shlédnutí.

Zdroj: NPI ČR

Aktuálně pro školy: jak hodnotit vzdělávání žáků ve 2. pololetí letošního školního roku

03.06.2020

V dalším čísle Speciálu Národní pedagogický institut ČR opět věnuje pozornost hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku. Přináší k němu komentovanou vyhlášku MŠMT a webinář k hodnocení žáků na dálku, včetně rozhovorů z pedagogické praxe. Vrací se také k tématu školních družin a zájmového vzdělávání v době koronavirové pandemie.

Zdroj: NPI ČR

On-line způsoby výuky a příklady dobré praxe ZUŠ v Královéhradeckém kraji v době nouzového stavu, vyhlášeného kvůli onemocnění COVID-19.

14.05.2020

On-line způsoby výuky a příklady dobré praxe ZUŠ v Královéhradeckém kraji v době nouzového stavu, vyhlášeného kvůli onemocnění COVID-19.

Vybraná zjištění České školní inspekce k distančnímu vzdělávání

07.05.2020

V termínu od 1. dubna do 14. dubna 2020 realizovala Česká školní inspekce řízené telefonické rozhovory s řediteli téměř 5.000 základních a středních škol. Cílem těchto telefonických rozhovorů bylo zjistit, jakými formami a způsoby školy distanční vzdělávání pojímají, na co se při vzdělávání zaměřují, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkávají nebo jakou pomoc či podporu potřebují. 

Zdroj: ČŠI ČR

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

07.05.2020

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Zdroj: ČŠI ČR

Celkem 29 článků