Vzdělávání na dálku

Speciál pro podporu výuky na dálku: další tipy, zdroje, inspirace

04.05.2020

V sedmém čísle Speciálu NPI ČR naleznete mimo jiné návod, jak využít lekcí projektu UčíTelka a navazujících metodických materiálů pro online výuku, webináře NPI ČR na tento týden, jak psát slovní hodnocení a jaké jsou jeho (ne)výhody, informace o O2 Chytré škole a další nové náměty pro distanční vzdělávání.

Charanga - online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku

24.04.2020

V pátek 24. dubna ve 14 hod. bude v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR vysílán webinář s názvem „Charanga - online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku“. Lektorem bude ředitel ZUŠ v Polici nad Metují Lubor Bořek, vysílání trvá zhruba 40 minut a jeho součástí je také online chat. Webinář bude následně k dispozici také pro pozdější zhlédnutí.

Program naleznete na stránce projektu SYPO http://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html#webinare nebo se můžete připojit přímo na kanál projektu SYPO na Youtube https://www.youtube.com/projektsypo

Portál SpoluDoma.cz

24.04.2020

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma. Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden Hlavního města Prahy. Nejčastěji řešená témata.

Odkazhttps://spoludoma.cz/

Náměty pro distanční výuku a rady pro školy, jak komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření

22.04.2020

Nové vydání Speciálu NPI ČR přináší další podnětné náměty školám a učitelům v době distančního vzdělávání. Nabízí webináře na tento týden, program UčíTelka včetně metodických tipů a tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící. Najdete v něm i přílohu s přehledem doporučení pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Kvízy: Komenský je s Vámi doma

22.04.2020

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyzývají žáky: Zapojte se do nových nebo již vyhlášených akcí, které zohledňují aktuální nelehkou situaci. V domácím prostředí tak budou Vaším dalším zdrojem poznání o životě a díle Jana Amose Komenského. Začínáme ve středu 22. dubna 2020.

Přehled aktuálních informací pro školy a školská zařízení

10.04.2020

Soubory vybraných aktuálních informací pro školy a školská zařízení - mateřské školy, základní školy, školní stravování, základní umělecké školy, střediska volného času. Aktualizace k 8. 4. 2020

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku

06.04.2020

MŠMT připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. K dispozici jako příloha ke stažení uvnitř článku nebo na webu MŠMT.

ŠKOLY SOBĚ

06.04.2020

Podpora škol v online vzdělávání = ŠKOLY SOBĚ

Videokonference: Jak komunikovat v období pandemie?

20.03.2020

Mnoho firem, škol, institucí a týmů může mít v období pandemie problém s komunikací. Řešením je rychle se přizpůsobit a komunikovat elektronicky. Jendna z možností, realizovaná prostřednictvím open source služby VPSfree, je popsána zde: https://semtix.cz/jak-fungovat-online-v-dobe-koronaviru/. Služba nevyžaduje registraci.

Celkem 29 článků