Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

Usnesení vlády související s prodloužením nouzového stavu

02.11.2020

Na záákladě souhlasu Poslanecké sněmovny Vláda České republiky usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1108 (publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 439/2020 Sb.) prodloužila nouzový stav do 20. listopadu 2020. V té souvislosti byla prodloužena všechna doposud platná krizová opatření. Informace k tzv. "určeným školám" jsou na webu Královéhradeckého kraje.

ZdrojSbírka zákonůwebové stránky KHK

Upozornění na nejasnosti v povinnosti provádět PCR testy u osob v kontaktu s CODID 19

19.10.2020

Upozornění Odborné společnosti praktických lékařů na nesprávné informace k povinnosti provádět PCR testy u osob v kontaktu s COVID19.

Zdroj: Odborná společnost praktických dětských lékařů

Usnesení vlády ČR č. 1033

13.10.2020

Usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí s účinností od 14. 10. 2020.

Informace MŠMT pro ředitele škol a školských zařízení - opatření od 12. 10. a e-rouška

09.10.2020

Informace MŠMT rozeslané ředitelům škol a školských zařízení - krizová opatření od 12. 10. 2020 a e-rouška.

Zdroj: MŠMT

Usnesení vlády z 8. 10. 2020 o přijetí krizových opatření

08.10.2020

Usnesení vlády č. 995 o přijetí krizového opatření s účinností 9.-11. 10. 2020, usnesení č. 996-998 s účinností 12.-25. 10. 2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Sbírka zákonů

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření

01.10.2020

Vláda svým usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020  vyhlašuje nouzový stav na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Vláda dále svým usnesením č. 958 ze dne 30. 9. 2020 přijala krizová opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Podrobnosti v přílohách.

Zdroj: Vláda ČR, Sbírka zákonů

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

18.09.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání (roušky), k dispozici ZDE. Informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání (stravovací služby), k dispozici ZDE; toto opatření se může v určitých aspektech týkat i škol a školních zařízení Podrobnější informace a texty opatření jsou uvedeny v příloze.

Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

17.09.2020

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví: V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních hodinách.

ZdrojMinisterstvo zdravotnictví

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

16.09.2020

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče). Schváleno epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Celkem 59 článků