Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020

09.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

07.09.2020

Cílem metodiky je pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic při rozhodovacích procesech v rámci nařizování karantény ve školách a školských zařízeních nebo uzavření a omezení provozu škol a školských zařízení v rámci společného postupu podle stejných základních principů v celé České republice. Materiál připravil resort zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství. Platit začne od pondělí 7. září 2020.

Manuál k provozu škol od září 2020 - aktualizace

26.08.2020

AKTUALIZOVÁNO!

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.

Zdroj: MŠMT

Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní

26.08.2020

Na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vláda schválila pomoc základním školám s nákupem vybavení pro distanční výuku

20.08.2020

AKTUALIZOVÁNO

17. 8. 2020 schválila Vláda ČR uvolnění 984,5 mil. korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do základních škol.

Informace k provozu školních jídelen od 1. 9. 2020

19.08.2020

Informace dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení.

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

01.07.2020

Manuály pro fungování škol, které MŠMT vydalo v průběhu dubna, měly platnost pouze do konce školního roku, tedy do 30. června 2020. Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení. Ministerstvo školství tedy zpracovalo materiál k provozu škol a školských zařízení o prázdninách.

Zdroj: MŠMT

MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

29.05.2020

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Aktualizace k 27. 5. 2020.

Aktuální verze: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

29.05.2020

MŠMT zveřejnilo manuály k provozu škol a školských zařízení do konce školního roku 2019/2020. Ke stažení v příloze nebo na webu MŠMT. Aktualizovaná verze pro základní školy, základní školy speciální a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9.

Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

26.05.2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách vláda dne 25. 5. 2020 schválila:

možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020

možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020

- Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020

Zdroj: MŠMT

Celkem 59 článků