Koronavirus COVID-19


Přehled článků na ŠIPu s tematikou koronaviru. Přímo v této sekci najdete základní informace ústředních správních úřadů,  v menu vlevo si zvolte příslušné tematické zaměření článků. 


 

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání

26.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2020 do odvolání.

Nové: od 8. června 2020 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020

18.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18. 5. do 25. 5. 2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

12.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020 do 25. 5. 2020. - výjimky rovněž pro školství.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

MŠMT vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

27.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Zdroj: MŠMT, Sbírka zákonů

Krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků

24.04.2020

Usnesením č. 197/2020. Sb. vláda České republiky s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami.

Zdroj a plný text: Sbírka zákonů

Krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti žáků od 11. 5. 2020

24.04.2020

Usnesením č. 220/2020. Sb. vláda České republiky s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami. Zákaz osobní přítomnosti se nevztahuje na osobní přítomnost ... (viz uvnitř článku)

Zdroj a plný text: Sbírka zákonů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 20. 4. 2020 - zákaz osobní přítomnosti žáků

20.04.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření.

Text mimořádného opatření najdete v příloze ke stažení.

Tímto mimořádným opatřením bylo nahrazeno zrušené usnesení vlády o zákazu osobní přítomnosti žáků.

 

Přehled aktuálních informací pro školy a školská zařízení

10.04.2020

Soubory vybraných aktuálních informací pro školy a školská zařízení - mateřské školy, základní školy, školní stravování, základní umělecké školy, střediska volného času. Aktualizace k 8. 4. 2020

Péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek, zdravotních služeb apod. ve školách

19.03.2020

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za všechny výše uvedené zaměstnance.

Pordrobnosti uvnitř článku.

Celkem 59 článků