Nejnovější články

Celkem 673 článků

Zámecká karanténa

03.04.2020

Výtvarná soutěž pro děti do 15 let vyhlašovaná Národním památkovým ústavem v obodobí 1. 4. 2020 - 31. 5. 2020 na téma "jak si představuji pohádkové hrady a zámky, kde se dnes místo návštěvníků prohánějí pohádkové bytosti".

Podrobnější informace v tiskové zprávě v příloze.

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve školním roce 2018/19

02.04.2020

Statistické údaje z 268 základních škol (včetně ZŠ s MŠ) a středních škol Královéhradeckého kraje všech zřizovatelů členěných dle typu školy, dle okresů.

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2020

02.04.2020

Kybernetická bezpečnost žáků, informace z Konference projektu Kraje pro bezpečný internet, část výstupů ze Systému evidence preventivních aktivit a z dotazníků za Královéhradecký kraj, školní rok 2018/19, doporučení metodiků prevence PPP k filmu V síti.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

02.04.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí se zavedením povinného předškolního vzdělávání, nárokovostí mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

Doporučení OSPRCH - Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky

02.04.2020

Doporučení Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z. s.  – Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence.

Zdroj: https://www.osprch.cz/

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020

30.03.2020

Muzeum přírody Český ráj a HERPETA - ČAOVOP vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti i dospělé. Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2020 - skokana zeleného nebo ještěrku živorodou. Soutěž je součástí projektu podpořeného Královéhradeckým krajem.

Uzávěrka: 8. května 2020.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

27.03.2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Platné znění: Sbírka zákonů - účinnost od 27. 3. 2020

MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

27.03.2020

Ministerstvo školství zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají problematiky vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Dotazy budou průběžně aktualizovány.

Aktuální verze: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Informace MŠMT k možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro DVPP

26.03.2020

V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za podmínek uvedených v článku.

Aktuální informace - Talnet, Centrum pro talentovanou mládež, Objevitelské soboty

24.03.2020

Talnet nabízí mimořádné kurzy, více zde: http://www.talnet.cz/mimoradne-kurzy-talnetui

V případě dotazů můžete kontaktovat Š. Peterku (722 967 630; stepan.peterka@npicr.cz).

Centrum pro talentovanou mládež nabízí své kurzy jak jednotlivým studentům - stále je možné se registrovat do jarních kurzů -  tak pedagogům s celými třídami v programu Školy učí s CTM. Více informací naleznete v newsletteru v odkazu níže. S dotazy se můžete obracet na Jeanne Bočkovou (603 442 040; e-mail: jeanne.bockova@ctm-academy.org).

https://www.ctm-academy.cz/newsletter.php?id=256

Objevitelské soboty v tuto chvíli neprobíhají, o dalším vývoji vás budeme informovat dle situace. 

Celkem 673 článků