Nejnovější články

Celkem 1023 článků

Semináře ke krajským dotačním programům 2022

20.10.2021

Informace k seminářům v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

JAK NA VÝUKU ČEŠTINY A PRÁCI S ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM?

19.10.2021

Máte ve své škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chtěli byste pro své pedagogy získat více informací o tom, jak s těmito žáky pracovat, jaké materiály využívat a jak jim přiblížit češtinu tak, aby pro ně nebyla strašákem, ale prostředkem pro získání nových kamarádů, zájmů a znalostí?

V rámci projektu IKAP II nabízíme školám 40 h vzdělávacího kurzu. Kurzy budou probíhat od listopadu 2021 do října 2023.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ - FORMATIVNÍ HODNOCENÍ DO PRAXE ŠKOL V KRAJI

19.10.2021

Pro zájemce z řad pedagogů i škol nabízíme úvodní a prohlubující vzdělávací program, jehož cílem je seznámit účastníky se strategií formativního hodnocení a jeho zavádění do praxe školy.

ČŠI - Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

18.10.2021

Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.

Videosoutěž STUDOKO 2021

15.10.2021

Natoč krátké video do 60 sekund o své škole, přihlas se a vyhraj. Ukaž, v čem je právě tvá škola nejlepší!

Akce pro nadané děti – říjen 2021

13.10.2021

Dvě online setkání pro rodiče s názvem Strasti rodičů nadaných a vysoce citlivých dětí, Krajská konference k podpoře nadaných dětí a žáků v mateřských a základních školách, oblastní workshopy k matematické gramotnosti a pregramotnosti u nadaných dětí a žáků, programy NPI k využití her ve výuce, Korespondenční seminář z matematiky pro žáky 1. stupně, Objevitelské soboty, seminář Najděte klíč ke svému potenciálu.

 

Biologická olympiáda 2021/2022

13.10.2021

56. ročník BiO

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

11.10.2021

Až do 28. února 2022 se žáci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se, jak se bezpečně pohybovat na internetu a vyhrát hodnotné ceny.

Aktuální metodika pro ZŠ v Šablonách III

11.10.2021

Metodické materiály pro realizaci aktivit v Šablonách III. Zveřejnila Agentura Amos, společnost akreditovaná v systému DVPP se sídlem v Liberci.

ZdrojAktuální metodika pro ZŠ v Šablonách III :: Agenturaamos

Celkem 1023 článků