Nejnovější články

Celkem 870 článků

Semiramis - prevence v karanténě

26.11.2020

Rady a tipy pro třídní učitele, jak si poradit s vedením třídy v době distančního vzdělávání, nabídka poradenství pro pedagogy, žáky i rodiče.  

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

26.11.2020

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV za základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ).

Zdroj: MŠMT

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost církevních škol a školských zařízení

26.11.2020

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2021 - VCŠ 2021/1. 

Zdroj: MŠMT

Prodloužení termínu pro vydání zápisového lístku - opatření obecné povahy MŠMT

26.11.2020

Termín pro vydání zápisového lístku uchazečům konajícím talentovou zkoušku se prodlužuje do 31. 1. 2021.

Zdroj: MŠMT, v příloze ke stažení

NÚKIB: Distanční výuka

24.11.2020

Pomocné materiály pro 1. a 2. stupneň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zdroj: NÚKIB

PPP a SPC Královéhradeckého kraje

23.11.2020

Standardní nabídka služeb PPP a SPC Královéhradeckého kraje, nabídky online poradenství metodiků prevence PPP pro rodiče a učitele, kauzuistické a podpůrné skupiny pro pedagogy online.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

23.11.2020

MŠMT zveřejnilo přehled nejčastějších dotazů k opatřením uvedeným v manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Aktualizováno k 21. 11. 2020. Doplněn odkaz na Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. a 30. 11. U středních škol, VOŠ a konzervatoří doplněna možnost konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Aktualizovány informace pro jazykové školy.

ZdrojMŠMT

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

20.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení - změny od 25. a 30. listopadu 2020, přehled opatření PES v oblasti školství.

Zdroj: MŠMT do DS škol

Semináře ke krajským dotačním programům 2021

20.11.2020

Informace k seminářům v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

Celkem 870 článků