Nejnovější články

Celkem 587 článků

Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020

13.12.2019

MŠMT vydalo aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze reflektuje právní stav k prosinci 2019.

Prosociální chování a umění sebereflexe - 14. 1. 2020

11.12.2019

Zveme Vás na další z cyklu otevřených seminářů Etická výchova pro pedagogické pracovníky, který pořádáme 14. ledna 2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Jedná se o ryze praktický seminář plný aktivit, které mohou učitelé použít ve výuce na základních a středních školách.

Kampaň #davamprostor

11.12.2019

PROSTOR PRO spustil v Hradci Králové kampaň #davamprostor. Ta už podruhé připomíná, že bychom měli věnovat více pozornosti často přehlíženým a podceňovaným rizikům dospívání a příběhům, které se za nimi skrývají. I v Hradci Králové je mnoho dětí a dospívajících, kteří potřebují na cestě k dospělosti oporu, ale nacházejí ji jen obtížně. Proto letošní motto kampaně zní: ŽÁDNÉ DÍTĚ SI NEZASLOUŽÍ ZŮSTAT NA SVOJE PROBLÉMY SAMO. Kampaň probíhá od 9. do 16. prosince 2019. Více o kampani a doprovodných akcích na www.davamprostor.cz

Výuka češtiny na Ukrajině

09.12.2019

Česká centra – kulturního institut ČR hledá lektorky a lektory pro výuku českého jazyka na Ukrajině.

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2020

09.12.2019

Cílem výzvy je podpora předškolního vzdělávání romských dětí, podpora školní úspěšnosti romských žáků na základní a střední škole a podpora volnočasových nebo zájmových aktivit pro romské děti a žáky. Oprávněnými žadateli mohou být pouze NNO, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity nejméně 1 rok. Uzávěrka podávání online žádostí: 10. 1. 2020, listinná podoba následně do 17. 1. 2020.

Zvyšujeme kvalitu vzdělávání

06.12.2019

Poslední čtvrtletí roku 2019 bylo bohaté na vzdělávací akce pro pedagogickou veřejnost konané pod záštitou Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, radní zodpovědné za oblast školství, kultury a sportu.

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu přímých NIV na vzdělávání pro rok 2020

05.12.2019

Zadání sběru podkladů pro rozpis a vyhodnocení rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2020 pro právní subjekty zřízené obcemi a krajem – úvazky a nárokové složky platu zaměstnanců, požadavky na OON, stravování, předpokládané změny od září 2020, doplňující podklady o středních školách.

Správní řízení - základní umělecké školy - různé vzory

04.12.2019

Neveřejné

Vzorové dokumenty pro ředitele základních uměleckých škol ke správnímu řízení.

Základy romistiky pro pedagogické pracovníky a Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

04.12.2019

Národní ústav pro vzdělávání realizuje v rámci projektu APIV A, který má za cíl podpořit formou DVPP pedagogické pracovníky v oblasti společného vzdělávání, pilotní ověření vzdělávacích modulů Základy romistiky pro pedagogické pracovníky a Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů. Pozvánky na pilotní ověřování jsou určeny pro zkušené pedagogické pracovníky - budoucí lektory modulů.

Informace Komise J. Williama Fulbrighta - nabídka středním školám 2020

02.12.2019

Komise J. Williama Fulbrighta v současné době středním školám nabízí:

Celkem 587 článků