Nejnovější články

Celkem 803 článků

Zrušení Slavnostního setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje

23.09.2020

Slavnostní setkání v prostorách Královéhradeckého kraje v Hradci Králové naplánované na 29. září 2020, se ruší.

Dokument KAP II

23.09.2020

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje II 02/2019 - 01/2022 

Kraje pro bezpečný internet

22.09.2020

Žáci základních a středních škol se od 15. září 2020 do 28. února 2021 mohou zapojit do soutěží projektu Kraje pro bezpečný internet, který je zaměřen na bezpečnost na internetu.

www.kpbi.cz

85. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

22.09.2020

Vyhlašuje Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace). Podávání projektových záměrů: 17. 9. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 10:00.

Zdroj: ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 2021

22.09.2020

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 2021. Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 19. 10. 2020 do 25. 11. 2020. Více na:

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů je 1 500 000 Kč.

Správní řízení - dodatečný odklad povinné školní docházky

21.09.2020

Neveřejné

Vzorové dokumenty pro ředitele základních škol k odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona.

  • oznámení o zahájení správního řízení s výzvou k vyjádření
  • rozhodnutí o udělení dodatečného odkladu povinné školní docházky
  • usnesení o zastavení řízení z důvodu nesouhlasu

Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence šikany

21.09.2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravuje prakticky zaměřený seminář pro učitele/ky mateřských škol, učitele/ky 1. stupně základních školy a vychovatele/ky školních družin.

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

21.09.2020

Neveřejné

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu.

Správní řízení - vzory různé (vzdání se práva na odvolání)

21.09.2020

Neveřejné

Vzorové dokumenty pro ředitele/ředitelky mateřských škol - vzdání se práva na odvolání.

Celkem 803 článků