Nejnovější články

Celkem 1040 článků

NEMÁ TO NA ČELE - nová webová aplikace k šikaně

29.07.2021

Organizace PROSTOR PRO, o. p. s. z Hradce Králové vytvořila novou webovou aplikaci s názvem NEMÁ TO NA ČELE, která má za cíl pomáhat školám včas odhalovat a řešit šikanu. Web je určen rodičům a pedagogům a i díky finančnímu příspěvku Královéhradeckého kraje ve výši 120 000 Kč je pro školy v Královéhradeckém kraji je zdarma. 

Více informací naleznete zde: https://nematonacele.cz/

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

26.07.2021

Dne 1. 9. 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 272/2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Evropský týden sportu 2021

23.07.2021

V září se uskuteční další ročník Evropského týdne sportu.

Výzva na podporu návratu do škol pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021

19.07.2021

Tato výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2021 je předkládána v souvislosti s vyhlášením Národního plánu podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021 (strana 7). Termín pro podání žádostí: 1. 8. 2021

Zdroj: MŠMT

Programy na podporu podnikavosti studentů neziskové organizace Junior Achievement

09.07.2021

Nabídka zatraktivnění výuky pomocí programu na podporu podnikavosti studentů, kterou vede nezisková organizace JA (Junior Achievement).

Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2021/22

07.07.2021

MŠMT schválilo kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022.

Zdroj: MŠMT

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání

07.07.2021

MŠMT zveřejnilo Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání. Oba materiály vytvořil Národní pedagogický institut ČR.

Zdroj: MŠMT

Informace pro školy - prázdninový provoz a režim začátku školního roku 2021/2022

30.06.2021

Informace jsou zveřejněny v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021. Informace pro období letních prázdnin, informace pro období začátku školního roku 2021/2022, přehled iniciativ na podporu adaptace dětí a vyrovnávání vzdělávacích ztrát v důsledku distanční výuky.

Zdroj: MŠMT 

Puntíkový den 2021

29.06.2021

Akce je pořádána zapsaným spolkem Revenium u příležitosti Světového dne psoriázy (WPD), který připadl na pátek 29. října 2021. Podrobnější informace o letošní akci najdete v doprovodném letáku nebo na Puntíkový den - Puntíkový den (puntikovyden.cz).

Nabídka vzdělávacích aktivit

29.06.2021

Vzdělávací nabídka společnosti V lavici, s. r. o. na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická témata pro masteřské a základní školy.

Zdrojwww.vlavici.cz.

 

Celkem 1040 článků