Nejnovější články

Celkem 603 článků

Seminář Životní hodnoty - 18. 2. 2020

17.01.2020

Zveme Vás na další z cyklu otevřených seminářů Etická výchova pro pedagogické pracovníky, který pořádáme 18. února 2020 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Jedná se o ryze praktický seminář plný aktivit, které mohou učitelé použít ve výuce na základních a středních školách.

ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ

17.01.2020

Je vyhlášen již XVIII. ročník výtvarné přehlídky mateřských škol a soutěž pro předškoláky „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ".  Výtvarné práce se zasílají do 25. února 2020.  

Oborovník

16.01.2020

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2020/2021.

Konference projektu Kraje pro bezpečný internet

15.01.2020

Konference prevence kybernetické kriminality a elektronické bezpečnosti, která se koná 10. února 2020 od 12 do 16 hod.  v budově Ministerstva vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, přízemí, místnost č. 088.

Metodický kurz pro učitele

15.01.2020

Vyuijte nabídku metodického kurzu pro učitele, kteří chtějí učit ještě lépe, rozšířit si aktivní portfolio metod a kteří chtějí vyhodnocovat dopady své výuky na učení žáků a studentů

Nejinspirativnější školní časopis

13.01.2020

Odborový svaz novinářů vyhlašuje 11. ročník soutěže Nejinspirativnější školní časopis 2019.

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2020.

Ředitel školy: pedagogický lídr, nebo manažer?

10.01.2020

Prohlédněte si fotografie z neformálního setkání náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové s řediteli škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, jehož součástí byla inspirativní prezentace Ing. Radko Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy, o efektivním řízení školy, zavádění inovací, Strategii 2030+ a dalších tématech.

Žádost o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice

10.01.2020

MŠMT zveřejňuje informace o postupu při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice.

Nejinspirativnější středoškolský časopis

10.01.2020

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií ČR vyhlašuje 11. ročník soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Celkem 603 článků