Nejnovější články

Celkem 937 článků

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole

02.03.2021

Matodický materiál MŠMT pro distanční vzdělávání v mateřských školách.

Zdroj: MŠMT do DS škol

Rozšiřující studium učitelství fyziky, chemie nebo informatiky pro 2. stupeň ZŠ

01.03.2021

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové nově otevírá akreditované programy DVPP - Rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň základní školy.

Nabídka vzdělávacích programů NPI - podpora nadání

01.03.2021

Nabídka vzdělávacích programů NPI pro oblast podpory nadání v nejbližším období. V současnosti probíhají všechny programy online, některé jsou zdarma. Zúčastnit se může kdokoliv. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

01.03.2021

Informace MŠMT.

Zdroj: MŠMT do datových schránek škola a dále na webu FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Informace k provozu školních jídelen od 1. 3. 2021

01.03.2021

Provoz školních jídelen

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

01.03.2021

Aktualizace k 27. 2. 2021 - Doplněn odkaz na FAQ - nejčastější dotazy k očkování a část týkající se provozu škol a školských zařízení od 27. 2. Aktualizována část týkající se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, homogenity tříd, chronického onemocnění, poskytování zájmového vzdělávání, praktického vyučování a praktické přípravy, provozu a používání sportovišť, roušek, školských rad, škol určených k péči o děti vybraných profesí, tělesné a hudební výchovy, zákazu shlukování na veřejně přístupných místech, zákazu volného pohybu.

ZdrojMŠMT

Duševní zdraví nejen v distanční výuce

26.02.2021

Nabídka neakreditovaných webinářů pro učitele s tematikou péče o duševní zdraví.

ZdrojNevypusť duši, z. s.

Prevence během distanční výuky i příprava dětí na návrat do škol

24.02.2021

Metodické rady preventivního charakteru pro pedagogy a pro rodiče, jak se s uvedenými problémy vyrovnat, které zpracovala platforma primární prevence při odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Semiramis - preventivní programy online

24.02.2021

Certifikovaná organizace Semiramis, z. ú. nabízí online preventivní program pro třídní kolektivy. 

Video k programu: https://www.youtube.com/watch?v=CG9DzdgJBVg 

Informace o vydání mimořádného opatření - ochranné prostředky dýchacích cest od 25. 2. 2021

24.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání.

Zdroj: MŠMT do DS škol (a v příloze ke stažení), dále též EDU

Celkem 937 článků