Nejnovější články

Celkem 985 článků

Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

22.03.2021

Metodický materiál MŠMT přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům žáků.

Jak zvládat těžkosti, Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa

19.03.2021

Křesťanská akademie mladých, z.s. nabízí školám online preventivní program s názvem Jak zvládat těžkosti a online seminář pro rodiče  s názvem Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa.  

Balíček pro třídního učitele

19.03.2021

Semiramis, z.ú. vytvořil krátký metodický materiál s aktivitami, které mohou třídní učitelé využít v rámci distanční výuky se svou třídou. 

Sdělení k realizaci šablon (březen 2021)

17.03.2021

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP VVV aktualizovanou 3. verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. 

Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence šikany - nový termín

17.03.2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství připravil pro učitele/ky mateřských škol, učitele/ky 1. stupně základních školy a vychovatele/ky školních družin prakticky zaměřený seminář s názvem Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence šikany. Seminář se uskuteční online v pátek 26. 3. 2021 od 9 do 15.30 hod.

Škola distančně i prezenčně - jak podpořit sebe, ostatní i výukový proces

17.03.2021

Péče o sebe, péče o vztahy se žáky a rodiči, péče o vztahy s kolegy – doporučení pedagogům.

Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

16.03.2021

MŠMT vydalo opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-3 a následně dodatek k tomuto opatření, jímž se prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona, na termín 30. dubna 2021.

Zdroj: MŠMT

Jak se žije v Podnebíně

15.03.2021

Simulační hra o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni.

Základní školy určené k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům

15.03.2021

Zveřejňujeme seznam základních škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

15.03.2021

MŠMT informuje o změně termínu jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. Více informací uvnitř článku.

Zdroj: MŠMT do DS

Celkem 985 článků