Nejnovější články

Celkem 985 článků

Příliš soli škodí dětem i dospělým

13.11.2017

Seminář a tisková konference pořádaná Státním zdravotním ústavem, Českou pediatrickou společností  ČLS JEP a Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice

Vymezení školských obvodů spádových základní škol po 1. 1. 2017

11.11.2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Globální témata v českých školách?

09.11.2017

Pozvánka na 2. ročník minikonference pořádané Multikulturním centrem Praha 28. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 v Hradci Králové, Adalbertinum, ČSA 300.

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

09.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol po 1. 1. 2017

01.11.2017

Metodická pomoc obcím v souvislosti s plněním povinností podle § 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017.

Navrhni projekt - 6. ročník soutěže pro středoškoláky

30.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo soutěž pro středoškoláky „Navrhni projekt“. Cílem je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů. Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018. 

Umělecké vzdělávání a společnost - česko-německá konference k uměleckému vzdělávání

27.10.2017

Pozvánka na konferenci pořádanou Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, a Goethe-Institutem Česká republika. Konference je akreditována jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

 

Problematika cloudu a GDPR v oblasti školství

26.10.2017

Pozvánka na seminář společností SoftwareONE Czech Republic, Microsoft a Anipa Trade Services. Seminář je věnován cloudovým technologiím a nové legislativě spojené s problematikou GDPR a jejího dopadu na školství.

Termín v Královéhradeckém kraji: 10. 11. 2017, Hradec Králové (Základní škola, Bezručova 1468),  9:00 – 13:00

Vyhláška č. 193/2009 Sb. (o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů)

17.10.2017

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 114/2002 Sb. (o fondu kulturních a sociálních potřeb)

17.10.2017

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Celkem 985 článků