Nejnovější články

Celkem 985 článků

Informace k provozu školních jídelen od 12. 4. 2021

08.04.2021

Informace k provozu školních jídelen pro děti a žáky při prezenční i distanční výuce, pro zaměstnance škol a školských zařízení a cizí strávníky.

Přijímačky na SŠ z matematiky nanečisto

07.04.2021

V sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Simulace, kterou připravuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovi, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

Informace MŠMT pro školy a školská zařízení k provozu od 12. 4. 2021

07.04.2021

MŠMT rozeslalo školám a školským zařízením informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 a související dokumenty (včetně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví).

Zdroj: MŠMT do DS, koronavirus.edu.cz, testovani.edu.cz

PPP a SPC Královéhradeckého kraje - nabídka online preventivních programů

07.04.2021

Tým metodiků prevence při PPP a SPC KHK nabízí preventivní programy vedené v online prostředí. Programy lze zařazovat i v době střídání prezenční a distanční výuky u jednotlivých tříd.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

07.04.2021

Aktualizace k 6. 4. 2021 - Doplněn odkaz na informace k distribuci antigenních testů do škol a školských zařízení.

Zdroj: MŠMT: koronavirus.edu.cztestovani.edu.cz

Výzva_Letní kempy 2021

06.04.2021

Informace k dotační Výzvě Letní kempy 2021

Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

06.04.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/

Webinář k předkládání žádostí v KA2 – Partnerství pro spolupráci v odborném vzdělávání

01.04.2021

Dům zahraniční spolupráce si Vás dovoluje pozvat na informační webinář k předkládání žádostí v Klíčové akci 2 – Partnerství pro spolupráci v odborném vzdělávání, který se bude konat dne 14. 4. 2021 od 10 do 16 hodin.

Webinář k podávání žádostí v programu Erasmus+

01.04.2021

Oddělení odborného vzdělávání a přípravy Domu zahraniční spolupráce přichystalo na 15. 4.  2021 webinář k podávání žádostí v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. Seminář je určen především pro SOŠ, SOU, VOŠ, ale i další organizace aktivní v odborném vzdělávání a přípravě.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2019/2020

31.03.2021

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2019/2020 je vypracována na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

ZdrojOficiální web KHK

Celkem 985 článků