Nejnovější články

Celkem 985 článků

Projekt IKAP II v realizaci

30.03.2021

V lednu 2021 byla zahájena realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II.

Metodický dopis MŠMT k posunutí termínu realizace Šablon II a III

30.03.2021

Nový metodický dopis, kterým MŠMT upravuje možnost souběhu realizace aktivit 7b-7g s realizací projektů škol a školských poradenských ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Výzva k aktualizaci údajů pro první etapu otevírání škol

29.03.2021

MŠMT žádá o aktualizaci a poskytnutí údajů, které se týkají první etapy otevírání škol a distribuce testů, a to prostřednictvím rychlého šetření do 1. 4. 2021 do 9:00. Zároveň zveřejňuje přehled připravovaných režimových opatření.

Zdroj: MŠMT do DS

Biomimikry ve vzdělávání

26.03.2021

Jak se můžeme učit od přírody?

"Přijímačky z matiky? To dáš!"

26.03.2021

Na základě inciativy náměstka hejtmana pana Arnošta Štěpánka Královéhradecký kraj připravil pro žáky základních škol program pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky.

Zdroj: Školy sobě

Inkluze Romů a posilování jejich postavení

25.03.2021

Online seminář pro žadatele týkající se výzvy zaměřené na oblast Inkluze Romů a posilování jejich postavení, který se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 9 hodin. Seminář je organizován Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu Lidská práva ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

Aktualizované informace k očkování pracovníků ve školství, kteří prodělali COVID-19

25.03.2021

Aktualizované informace MŠMT k očkování pracovníků ve školství, kteří prodělali COVID-19. Aktualizováno k 24. 3. 2021: Doplněna část týkající se další etapy očkování.

Zdroj: MŠMT

Prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství končí

24.03.2021

MŠMT informuje, že termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončí v neděli 28.3. 2021 ve 23:59 hodin, kdy dojde k automatickému zneplatnění již zaslaných unikátních kódů.

Zdroj: MŠMT do DS

Specializační studium pro koordinátory EVVO

22.03.2021

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2021 - 2022

Ocenění a účtování respirátorů pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance - únor 2021

22.03.2021

MŠMT zveřejnilo metodiku k ocenění a účtování respirátorů třídy FFP2, které byly v souladu s usnesením vlády č. 124 ze dne 12. února 2021 a č. 187 ze dne 22. února 2021 pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol a školských zařízení poskytnuty z pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Zdroj: MŠMT

Celkem 985 článků