Metodiky a právní výklady

Potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného

05.09.2018

Upozornění na právní úpravu potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného. Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018.

ÚOOÚ: Často kladené otázky ze školství

03.09.2018

Úřad na ochranu osobních údajů na svých webových stránkách zveřejňuje poradnu obsahující často kladené otázky podle oblastí. Jednou z oblastí je i školství: Často kladené otázky ze školství

Financování zájmového vzdělávání

30.08.2018

Informace MŠMT ke změnám v zájmovém vzdělávání od 1. 9. 2018

http://www.msmt.cz/mladez/financovani-zajmoveho-vzelavani

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Metodiky k reformě financování regionálního školství

20.08.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství.

  • Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro školní družiny
  • Metodické doporučení jednotného postupu při výpočtu PHmax pro střední vzdělávání

Aktuální verze dokumentů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

25.06.2018

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou Informaci ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí. Podpora vzdělávání dětí, žáků, popř. studentů – cizinců a osob, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí, v mateřských, základních a středních, popř. vyšších odborných školách je poskytována zejména na základě ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace z května 2018.

Metodický výklad k odměňování 2018

21.05.2018

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Květen 2018.

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu)

15.03.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro školy Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Manuál usnadní školám přípravu na obecné evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit letos v květnu. Školy v něm najdou praktické příklady, jak bezpečně zpracovávat a uchovávat osobní údaje související s GDPR. Stručný návod a vzory záznamů o činnostech zpracování najdete na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr 

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017

15.01.2018

MŠMT vydalo souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

15.01.2018

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. 37 014/2005-25)

Zveřejněno: MŠMT

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani

Celkem 11 článků