Metodiky a právní výklady

Informace MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě

28.06.2019

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

Stanovisko MŠMT a MPSV k předškolnímu vzdělávání

24.04.2019

Z důvodu nejasnosti postupů v případě zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a MŠMT. V této souvislosti bylo pro potřeby mateřských škol zpracováno také metodické doporučení k individuálnímu vzdělávání.

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019

14.02.2019

MŠMT vydalo aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2018/2019. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze je aktualizovaná tak, aby reflektovala právní stav k únoru 2019.

Stanovisko MŠMT k zápisu do evidence skutečných majitelů v případě příspěvkových organizací

28.12.2018

Stanovisko MŠMT k zápisu do evidence skutečných majitelů v případě příspěvkových organizací, vycházející ze společného stanoviska zástupců ministerstev financí, vnitra, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny

17.12.2018

MŠMT zveřejnilo Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny. Uvedený materiál byl zpracován odborem pro mládež s využitím podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: Webové stránky MŠMT

Možnosti plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

06.12.2018

MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.

Potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného

05.09.2018

Upozornění na právní úpravu potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného. Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018.

ÚOOÚ: Často kladené otázky ze školství

03.09.2018

Úřad na ochranu osobních údajů na svých webových stránkách zveřejňuje poradnu obsahující často kladené otázky podle oblastí. Jednou z oblastí je i školství: Často kladené otázky ze školství

Financování zájmového vzdělávání

30.08.2018

Informace MŠMT ke změnám v zájmovém vzdělávání od 1. 9. 2018

http://www.msmt.cz/mladez/financovani-zajmoveho-vzelavani

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Metodiky k reformě financování regionálního školství

20.08.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství.

  • Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání
  • Metodika stanovení PHmax pro školní družiny
  • Metodické doporučení jednotného postupu při výpočtu PHmax pro střední vzdělávání

Aktuální verze dokumentů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Celkem 16 článků