Metodiky a právní výklady

Doporučení ÚOOÚ pro minimalizaci hrozeb a rizik při práci z domova

29.04.2020

Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul na svých webových stránkách základní pravidla a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova.

Ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru

24.03.2020

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru.

Zdroj: ÚOOÚ

Vzdělávání žáků - cizinců - souhrn aktualizovaných informací pro základní školy

24.02.2020

Souhrn odkazů na aktualizované informace o vzdělávání žáků - cizinců na wbových stránkách MŠMT, NPI ČR a Meta, o. p. s. Určeno pro základní školy.

Žádost o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice

10.01.2020

MŠMT zveřejňuje informace o postupu při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v členském státě Evropské unie pro výkon povolání pedagogického pracovníka v České republice.

Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020

13.12.2019

MŠMT vydalo aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze reflektuje právní stav k prosinci 2019.

Metodický pokyn k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

20.11.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn pro podporu školských poradenských zařízení při aplikaci novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti

18.10.2019

MŠMT aktualizovalo metodický materiál ke stanovení pracovní doby pedagogických pracovníků a rozsahu přímé pedagogické činnosti.

Metodiky a prezentace k reformě financování regionálního školství

19.09.2019

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou v souvislosti s reformou financování regionálního školství publikována a průběžně aktualizována metodická doporučení pro ředitele a další zástupce škol a také prezentace ze všech seminářů realizovaných MŠMT.

Aktuální verze dokumentů včetně financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách a prezentací pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady zahrnujících i příklady vykazování údajů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Informace MŠMT k vedení dokumentace v elektronické a listinné podobě

28.06.2019

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

Stanovisko MŠMT a MPSV k předškolnímu vzdělávání

24.04.2019

Z důvodu nejasnosti postupů v případě zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) společné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a MŠMT. V této souvislosti bylo pro potřeby mateřských škol zpracováno také metodické doporučení k individuálnímu vzdělávání.

Celkem 23 článků