Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu)

28.06.2018

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Účinnost: 1. 9. 2018

Nicméně aplikovatelnost ustanovení až od 1. 1. 2020

Platné znění: MŠMT

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

01.01.2018

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Aktuální znění: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=341/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (o stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků)

17.10.2017

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (obory vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb. (stanovení oborů vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb. (stanovení částek příspěvků ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy)

03.04.2017

Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Aktuální znění: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

Celkem 7 článků