Podpora nadání

VI. ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM

20.09.2018

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve studenty i ostatní zájemce k účasti na již VI. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Klub nadaných dětí DELFÍNI

03.09.2018

V Hradci Králové se otevíra další ročník klubu pro nadané děti DELFÍNI. Je určen dětem od 1. do 8. třídy ZŠ. Schůzky jsou každé úterý v Knihovně města Hradec Králové ve dvou bězích: 15-16 hod. a 16:30- 7:30 hod. Informační schůrka pro rodiče nových zájemců proběhne 4. září 2018 v 16 hodin.

TALNET - nový ročník T-kurzů

03.09.2018

V TALNETU je otevřeno přihlašování do nového ročníku T-kurzů, které začínají 15. října 2018.

Centrum pro talentovanou mládež

03.09.2018

Centrum pro talentovanou mládež otevírá další ročník Objevitelských sobot pro zájemce od 5 do 14+ let. Přihlášení na jednotlivá témata bude možné od 10. září 2018. Registrace do Online programů - internetových kurzů pro zájemce cca od 12 let je do 18. 9. 2018.

Technologický klub Albrechtice

03.09.2018

Pokud jste z Albrechtic nad Orlicí a okolí, můžete využít nabídky nového TECHNOLOGICKÉHO KLUBU ALBRECHTICE, s jehož nabídkou se můžete seznámit na volné prohlídce, která proběhne 6. září 2018 od 17 hodin.

Přihlašování do kurzů CTM Online

18.05.2018

Nabídka online kurzů CTM Online, které zajišťuje Centrum pro talentovanou mládež. Od 10. května 2018 je možné se přihlásit ke studiu v podzimním semestru. Určeno pro žáky ve věku 11-18 let.

Studentská prezentace mládežnických projektů - Youth Startup Festival

03.04.2018

Youth Startup Festival 2018 se koná jako doprovodná akce 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace a JobFair.COOL. 16.5.2018 proběhne  Brně v Pavilonu P BVV nultý ročník neziskové mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů. Organizátorem je spolek SERENDIPITY zabývající se vzděláváním v IT a polytechnice.

Akce je určena pro žáky a studenty od 13 do 30 let, výchovné pracovníky středisek volného času, kreativní pedagogy a všechny další zájemce o neformální vzdělávání a o svět startupů a technologií. Záštitu nad touto akcí převzala Asociace krajů ČR, Evropský parlament a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Objevitelské soboty - semestr jaro 2018

12.02.2018

Talent je pouhý předpoklad budoucího úspěchu, sám o sobě nic neznamená, pokud ho nerozvíjíme. S jarními Objevitelskými sobotami, které nabízí Centrum pro talentovanou mládež, čekají na žáky nové kurzy, ale i osvědčené programy. Soboty jsou určeny všem, kteří se chtějí zábavnou a zajímavou formou dozvědět více než ve škol a mají zájmy, které běžné kroužky neuspokojí. 

Matematika pro bystré a nadané žáky

03.01.2018

Nadané děti v matematice je důležité zaměstnávat způsobem odpovídajícím jejich matematickému potenciálu a úrovni myšlení. Nadání se nerozvíjí samo od sebe, je nutné ho podporovat. Publikace s názvem Matematika pro bystré a nadané žáky nabízí učitelům, rodičům, nebo samotným nadaným dětem mnoho zajímavých úloh, které je matematicky obohatí a mohou zvýšit jejich zájem o matematiku.

 

Talnet - online k přírodním vědám

28.12.2017

Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora. Každý student vypracovává během roku pouze jednu práci podle vlastních preferencí. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.

Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 - 4 hodiny týdně. Doporučujeme toto brát v úvahu při registraci do vyššího počtu kurzů.

Celkem 14 článků