Dokumenty ke stažení

Žádost o jmenování komise pro komisionální přezkoušení nebo opravnou zkoušku - vyučujícím je ředitel školy

11.08.2020

Vzor žádosti krajskému úřadu o jmenování komise v případě komisionálního přezkoušení či opravné zkoušky v základních školách v případě, že vyučujícím je ředitel školy.

Podnikavost nezná hranic

29.07.2020

Dvojjazyčná Metodická příručka - učebnice Podnikavost nezná hranic je určena všem pedagogům, rodičům a přátelům škol.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021

01.07.2020

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.

Zdroj: MŠMT

Formulář žádosti o přezkum maturitní zkoušky

29.06.2020

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje je možné podávat žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky konané ve středních školách na jeho území.

Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení

16.12.2019

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-23343/2019-3 k udělování čestných názvů právnickým osobám a organizačním složkám státu vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. e) zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rámec digitálních kompetencí učitele

11.09.2019

MŠMT zveřejňuje Rámec digitálních kompetencí učitele, který ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.

Zásady přístupu k žákům s PAS ve vzdělávání

19.06.2019

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s poruchou autistického spektra v rámci vzdělávacího procesu.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2019/2020

09.05.2019

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2019/2020.

Firma škole a škola firmě

15.04.2019

Nová pravidla oceňování vzájemné spolupráce firem a středních škol v Královéhradeckém kraji.

Potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného

05.09.2018

Upozornění na právní úpravu potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného. Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018.

Celkem 12 článků