Dokumenty ke stažení

Potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného

05.09.2018

Upozornění na právní úpravu potvrzování žákovských průkazů pro účely poskytování zlevněného jízdného. Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018.

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

25.06.2018

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou Informaci ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí. Podpora vzdělávání dětí, žáků, popř. studentů – cizinců a osob, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí, v mateřských, základních a středních, popř. vyšších odborných školách je poskytována zejména na základě ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace z května 2018.

Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům ve školním roce 2017/2018

15.03.2018

Na základě přijatých usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Celkem 3 článků