Dotace a rozvojové programy

Sdělení k realizaci šablon a postupný návrat žáků do škol/školských zařízení

26.11.2020

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV za základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ).

Zdroj: MŠMT

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost církevních škol a školských zařízení

26.11.2020

Výzva MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2021 - VCŠ 2021/1. 

Zdroj: MŠMT

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

25.10.2020

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokument je k dispozici ZDE (zveřejněno dne 13. 10. 2020).

Zdroj: MŠMT

85. výzva k předkládání žádostí o podporu - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

22.09.2020

Vyhlašuje Magistrát města Pardubic (Odbor rozvoje a strategie, Oddělení implementace Strategie ITI) jako nositel integrované strategie (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace). Podávání projektových záměrů: 17. 9. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 10:00.

Zdroj: ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Informace pro žadatele a příjemce k obnovení běhu lhůt v případě ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru

28.04.2020

ŘO OP VVV upozorňuje žadatele a příjemce, že dnem následujícím po ukončení nouzového stavu vyhlášeného na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru bude obnoven běh všech lhůt, které neběží od 12. března 2020 na základě informace uveřejněné ŘO dne 19. března 2020 na webových stránkách OP VVV zde.

Zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“

22.04.2020

MŠMT rozhodlo o zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“. Rozvojový program bude vyhlášen na další období (září – prosinec 2020), s tím, že školy (respektive kraje) budou mít možnost požádat současně ex-post o finanční prostředky, které skutečně uhradily v daném programu za období leden – červen 2020. Vyhlášení další etapy se předpokládá v průběhu měsíce května – června 2020.

Zdroj: MŠMT

Výzva k podávání žádostí - Šablony III

14.04.2020

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021

Zdroj: OP VVV

Projekt OBĚDY DO ŠKOL pro školní rok 2020/21

05.03.2020

Projekt OBĚDY DO ŠKOL

6. výzva pro podávání žádostí v Operačním programu Potravinová a materiální pomoc.

Program Erasmus+ upozornění na Výzvu 2020

04.02.2020

POZOR změna! Termín pro podávání žádostí o projekty ve výzvě 2020 se posouvá! Nový termín pro podávání žádostí je 11.2.2020 do 12:00 bruselského času.

Více informací: MŠMT, Erasmus+

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)

03.01.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje šestou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol pro období leden - červen 2020.

Celkem 23 článků