Zařízení školního stravování

Nový katalog prací

12.01.2018

Novela katalogu prací přináší změny i u profese

2.05.02 KUCHAŘ

Příliš soli škodí dětem i dospělým

13.11.2017

Seminář a tisková konference pořádaná Státním zdravotním ústavem, Českou pediatrickou společností  ČLS JEP a Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity České Budějovice

Celkem 2 článků