Aktuální informace

Pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách

01.07.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování Rozvoj digitální gramotnosti v mateřských, základních a středních školách . Dne 30. 6. 2020 bylo pokusné ověřování Dodatkem č. 1 prodlouženo do 31. 12. 2020.

Zdroj: MŠMT

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021

19.06.2020

Česká školní inspekce ČR zveřejnila Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

Zdroj: ČŠI

Věstník MŠMT 4/2020

12.06.2020

Věstník MŠMT 4/2020 obsahuje v oznamovací části seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů a informace k organizaci školního roku 2021/2022.

Zdroj: MŠMT

Informace pro školy zapojené do školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

20.04.2020

Aktuální informace - Elektronické potvrzování přehledu měsíčních dodávek

V současné době, kdy jsou zavřené školy a je třeba potvrzovat dodávky ovoce a mléka, které byly školám zavezeny, je to možné prostřednictvím elektronického potvrzování dodávek přes Portál farmáře. Elektronické potvrzování dodávek je dobrou možností, jak naplnit povinnost vůči dodavatelům produktů a zároveň vyhovět požadavku na minimalizaci osobních kontaktů mezi lidmi.

Více na: MŠMT

Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV

14.04.2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV týkající se personálních šablon, pravidelných i jednorázových aktivit.

Zdroj: OP VVV

Dopravní výchova pro žáky i učitele z pohodlí domova

07.04.2020

BESIP připravil, ve spolupráci Týmem silniční bezpečnosti, Asociací Záchranný kruh a společností Bezpečné cesty, interaktivní webovou aplikaci pro všechny žáky základních škol, kteří se v současné době vzdělávají z domova. Podrobnější informace v článku či příloze ke stažení.

Kroužky na doma

07.04.2020

Středisko volného času Pro dětský úsměv z východních Čech spolu s organizací Kroužky.cz nabízí jednu z možností zájmového vzdělávání "na dálku" formou videí.

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku

06.04.2020

MŠMT připravilo pro školy soubor základních doporučených postupů pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. K dispozici jako příloha ke stažení uvnitř článku nebo na webu MŠMT.

Videokonference: Jak komunikovat v období pandemie?

20.03.2020

Mnoho firem, škol, institucí a týmů může mít v období pandemie problém s komunikací. Řešením je rychle se přizpůsobit a komunikovat elektronicky. Jendna z možností, realizovaná prostřednictvím open source služby VPSfree, je popsána zde: https://semtix.cz/jak-fungovat-online-v-dobe-koronaviru/. Služba nevyžaduje registraci.

Aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství zdarma

19.03.2020

Online aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách je nyní zdrama

Celkem 74 článků