Aktuální informace

PROČ studovat a trénovat cyklistiku v Novém Městě na Moravě?

15.10.2019

Informace Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě.

Připravte se na druhé kolo výzev v programu Vzdělávání Fondů EHP

02.10.2019

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář o možnostech zapojení základních a středních škol do druhého kola výzev programu Vzdělávání Fondů EHP.

Projektový den "Člověk - tvor neznámý"

20.09.2019

Nabídka Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov - projektový den „Člověk – tvor neznámý" je určen žákům 8. ročníků základních škol.

Metodiky a prezentace k reformě financování regionálního školství

19.09.2019

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou v souvislosti s reformou financování regionálního školství publikována a průběžně aktualizována metodická doporučení pro ředitele a další zástupce škol a také prezentace ze všech seminářů realizovaných MŠMT.

Aktuální verze dokumentů včetně financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách a prezentací pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady zahrnujících i příklady vykazování údajů ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Roadshow pro školy 2019

18.09.2019

Agentura Royal Emma zve na konferenci o technologiích ve vzdělávání v České republice.

Klíč pro školy

30.08.2019

Nové informace Národního památkového ústavu k aplikaci Klíč pro školy pro mládež ve věku od 6 do 15 let na území České republiky.

Den zvířat Střední odborné školy veterinární

29.08.2019

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 pořádá 26. Den zvířat

Bezpečné nábřeží 2019

27.08.2019

Pozvánka hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. iřího Štěpána, Ph.D na preventivně-vzdělávací akci složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, která se uskuteční 5. září 2019 v Hradci Králové. Další informace na přiloženém plakátu.

Jsemlaskavec 2019

20.08.2019

3. ročník akce pořádané Nadací Karla Janečka u příležitosti Světového dne laskavosti v úterý 13. listopadu 2019 pro děti, žáky a studenty, kteří budou tento den konat dobré skutky. Registrace týmových vedoucích a učitelů od 27. 8. 2019 na www.jsemlaskavec.cz. Prvních 121 přihlášených učitelů získá odměnu v podobě zážitkového dne v Praze.

Dodatečný výběr žákyní a žáků do 10. ročníku na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

25.06.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2019/20 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. O přijetí se mohou ucházet žáci, kteří ve školním roce 2018/19 ukončili 9. ročník základní školy /základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka.

Přihlášky: do 1. 8. 2019

Celkem 46 článků