Aktuální informace

Přijímačky na SŠ z matematiky nanečisto

07.04.2021

V sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Simulace, kterou připravuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovi, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

"Přijímačky z matiky? To dáš!"

26.03.2021

Na základě inciativy náměstka hejtmana pana Arnošta Štěpánka Královéhradecký kraj připravil pro žáky základních škol program pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky.

Zdroj: Školy sobě

Posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

16.03.2021

MŠMT vydalo opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-3 a následně dodatek k tomuto opatření, jímž se prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona, na termín 30. dubna 2021.

Zdroj: MŠMT

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

15.03.2021

MŠMT informuje o změně termínu jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. Více informací uvnitř článku.

Zdroj: MŠMT do DS

Základní školy určené k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům

15.03.2021

Zveřejňujeme seznam základních škol určených k poskytování jazykové přípravy žákům - cizincům dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Jak se žije v Podnebíně

15.03.2021

Simulační hra o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni.

Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2021/2022

08.03.2021

MŠMT publikovalo metodické materiály pro mateřské a základní školy k organizaci zápisů pro školní rok 2021/22.

Zdroj: MŠMT do DS škol

Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích

18.02.2021

MŠMT zveřejnilo informaci k organizaci školního roku 2022/2023 v základních školách, základních uměleckých školách, středních školách a konzervatořích.

Zdroj: MŠMT

Revize RVP ZV - Informatika

03.02.2021

MŠMT spustilo web k novému pojetí výuky informatiky. Díky revizím rámcového vzdělávacího programu informatika by se měla výuka na základních školách zaměřit více na rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Na novém webu revize.edu.cz najdou učitelé metodiky, učebnice a další podpůrné materiály ke stažení. Podle modernizovaného programu mohou začít školy vyučovat už od září 2021, nejpozději pak od září 2023.

Zdroj: MŠMT, revize.edu.cz

MŠMT vyhlašuje pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”)

25.01.2021

POkusné ověřování je vyhlášeno na období 1. 2. 2021 - 30. 9. 2023. Je určeno pro základní školy s 2. stupněm a středním školám včetně víceletých gymnázií. Podrobnější informace o náplni, průběhu i způsobu registrace najdete v příloze či na webu MŠMT.

Zdroj: MŠMT

Celkem 100 článků