Dotační programy

Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

06.04.2021

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

https://www.mzcr.cz/vyzva-maleho-grantoveho-schematu-mgs1-podpora-cinnosti-nno-v-oblasti-dusevniho-zdravi-deti-a-dospivajicich/

Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti

15.03.2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 11. března 2021 otevřenou výzvu (HROVA2 – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

MŠMT - Výzva k podávání žádostí - prevence

11.12.2020

MŠMT zveřejnilo Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-2021

Dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 2021

22.09.2020

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 2021. Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 19. 10. 2020 do 25. 11. 2020. Více na:

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů je 1 500 000 Kč.

Dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl 2020

23.09.2019

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků 2020. Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 10. 10. 2019 do 11. 11. 2019. Více na

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

Královéhradecký kraj předpokládá uvolnění částky 1.500.000 Kč.

Výzva MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování

23.09.2019

Od pátku 20. 9. 2019 je možno podávat žádosti k Výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v období 2019 – 2021 pro rok 2020.

Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-2020

 Pro školy a školská zařízení je nastaven modul A.

 

Dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků

05.11.2018

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků. Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 03.12.2018 do 07.01.2019. Více na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3. Královéhradecký kraj předpokládá uvolnění  částky 1.500.000 Kč.

 

 

 

Dotační program Etická výchova ve školách

05.11.2018

Královéhradecký kraj vyhlásil dotační program Etická výchova ve školách na rok 2019. Lhůta pro podání žádosti je od 10.12.2018 do 16.01.2019. Alokovaná částka je ve výši 185 000 Kč. Oprávěnými žadateli jsou pouze právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Více na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=2.

 

 

Dotační program MŠMT pro oblast prevence na r. 2019 je vyhlášen

23.08.2018

MŠMT vyhlásilo dotační program na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 na svých stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-na-podporu-aktivit-v-oblasti-pirmanri-prevence. Žádosti mohou podávat všechny běžné základní školy již od 20 žáků formou individálních projektů, dochází ke změnám v podmínkách dotačního řízení. Termín pro podání žádosti v elektronické podobě je do 30.09.2018.

Dotační program Etická výchova ve školách

22.05.2018

Královéhradecký kraj vyhlásil i v r. 2018 dotační program Etická výchova ve školách. Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 02.05.2018 do 31.05.2018. Žádosti mohou podávat pouze právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji ("obecní, soukromé, církevní"). Rozděluje se celkem 185.000 Kč. Školy mohou žádat o dotaci ve výši 10-30.000 Kč. Návrh komise bude projednávat Zastupitelstvo KHK dne 10.09.2018, do konce září budou žadatelé o výsledku informováni.

Celkem 11 článků