Koncepční materiály

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve školním roce 2019/2020

14.04.2021

Statistické údaje z 235 základních škol (včetně ZŠ s MŠ) a středních škol Královéhradeckého kraje všech zřizovatelů členěných dle typu školy, dle okresů.

Mapování situace a potřeb MŠ Královéhradeckého kraje v oblasti prevence

15.12.2020

Zpráva z dotazníkového šetření v mateřských školách v oblasti prevence rizikového chování. 

Systém evidence preventivních aktivit

19.11.2020

Údaje evidované Systémem evidence preventivních aktivit na národní úrovni.

https://www.preventivni-aktivity.cz/ad2020.php

Zpráva o primární prevenci a výskytu rizikového chování ve školách Královéhradeckého kraje ve školním roce 2018/19

02.04.2020

Statistické údaje z 268 základních škol (včetně ZŠ s MŠ) a středních škol Královéhradeckého kraje všech zřizovatelů členěných dle typu školy, dle okresů.

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 -2024

08.07.2019

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 17. června 2019 schválilo usnesením č. ZK/21/1627/2019 návrh Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019-2024.

Národní strategie primární prevence 2019-2027

11.04.2019

Dne 8. března 2019 byla schválena Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021  (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2019 č. 190).   

Vyhodnocení krajské koncepce prevence za r. 2017

01.06.2018

V příloze naleznete Vyhodnocení Koncepce primární prevence rizikového chování za r. 2017.

Vyhodnocení krajské koncepce prevence za r. 2016

08.05.2017

Rada Královéhradeckého kraje vzala 12.6.2017 na vědomí vyhodnocení výše uvedené koncepce za r. 2016. Jsou v něm shrnuta data získaná nejen z kraje, ale i od metodiků prevence při PPP a SPC KHK, ale i obcí, NNO a vzdělávacích organizací, samozřejmě i ze základních a středních škol z KHK.

Vyhodnocení krajské koncepce prevence za r. 2015

08.05.2016

Rada KHK vzala na svém zasedání 5.9.2016 Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2015

Celkem 12 článků