Konference, semináře

Seminář Vztahovová sexuální výchova v primární prevenci

18.09.2018

Dne 5.10.2018 se v prostorách počítačové učebny na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskuteční audiovizuální program JAK SE RODÍ RODINA. Tento program nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., se kterým proběhla na jaře tohoto roku úspěšná konference Prevence rizikového sexuálního chování. Více informací naleznete v přílohách. Metodická pomůcka, kterou absolventi semináře získají, je určena k výuce žáků třetích až pátých ročníků ZŠ. Splňuje požadavky RVP.

Nehodou to začíná - seminář pro žáky SŠ

18.09.2018

Dovolujeme si Vám nabídnout interaktivní preventivní a vzdělávací přednášku o délce 1,5 hod určenou žákům středních škol, kteří budou začínat autoškolu. V rámci přednášky vystupují odborníci na analýzy dopravních nehod, bezpečnost silničního provozu, drogovou problematiku a poskytování první pomoci. Akce využívá prvků zážitkové pedagogiky. Je nabízena bez finanční spoluúčasti škol/žáků. volná místa začátkem října budou ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě. Bližší informace na https://www.sipkhk.cz/infoportal/admin/admin.php?body=content&table=articles&action=edit&flag=new&id=486.

Odboru školství KÚ KHK byla doporučena krajskou koordinátorkou BESIPu, Ladou Kocianovou.

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

06.09.2018

Pozvánka na akreditovaný seminář určený zejména pedagogům mateřských a základních škol a pořádaný Státní zdravotním ústavem v Praze. Seminář je zaměřen na nejzávažnější rizika dětských úrazů, k nimž patří zejména úrazy dopravní, tonutí a otravy.

Termín konání: 9. října 2018

Místo konání: Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48.

Podrobnější informace včetně programu najdete v příloze.

Konference „Kyberbezpečnost ve školním prostředí“

Informační leták

03.09.2018

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá 3. 10. 2018 v prostorech Univerzitního centra v Telči první ročník konference pro pedagogy základních škol s názvem „Kyberbezpečnost ve školním prostředí“. Zváni jsou pedagogové základních i středních škol a gymnázií bez ohledu na oborové zaměření.

Kurz o vzdělávání romských dětí - R-mosty

13.06.2018

R-Mosty, z.s. nabízí všem pedagogickým pracovníkům ze škol 2denní kurz zaměřený na specifika práce s dětmi z romského sociokulturního prostředí. Seminář se uskuteční v termínu 27. a 28. srpna 2018 v nádherném prostředí biogfarmy Belina v Nežichově u Toužimi. Účastníkům je, díky podpoře grantu ministerstva školství, hrazeno ubytování i strava. Cílem programu je lépe a efektivněji pracovat s dětmi z romských rodin na  základě poznávání kulturních specifik, romské kultury i jazyka.

Seminář Zdravá 5

23.04.2018

Vážení pedagogové z MŠ. Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Zdravá 5 věnovaný problematice výživy. Seminář proběhne 14.06.2018 o 9:30 -13:30 h v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Dovíte se, jak správně nastavit stravovací návyky u dětí v mateřské škole.  

Seminář metodika nPrevence

09.04.2018

Především pedagogům z 2. st. ZŠ a sekund víceletých gymnázií je určen seminář PhDr. Lenky Skácelové, který proběhne 21.5.2018 od 8 do 14 h v zasedací místnosti P1. 443 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Cílem programu všeobecné prevence užívání návykových látek pro žáky 7.-9.  roč. jsou zdravá a bezpečná rozhodnutí.

Dítě v krizi 2018

13.03.2018

XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“ , který proběhne v úterý a ve středu 29. a 30. května 2018, opět v Interhotelu Moskva ve Zlíně, jako již tradiční součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2018.

Z20 - ústní hygiena dětí předškolního věku

06.03.2018

Pedagogům mateřských škol je určen seminář Z20 - ústní hygiena dětí předškolního věku - "20 zubů mám, o všechny se postarám", který proběhne 17.4.2018 od 10  do 14 h v zasedací místnosti P1.905 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Akce probíhá pod záštitou Kanceláře WHO v ČR. Akce je profesionálně připravována PaedDr. Lenkou Kubrichtovou, společnost Kalokagathie.

Specializační studium pro ŠMP za 10 000 Kč

05.02.2018

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK vypsalo akreditované studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů za dotovanou cenu 10 000 Kč. Termín podání přihlášky je do 20.02.2018. První semestr studia probíhajícího v Hradci Králové začíná 22.03.2018.

Celkem 11 článků