Ostatní

Kampaň #davamprostor

11.12.2019

PROSTOR PRO spustil v Hradci Králové kampaň #davamprostor. Ta už podruhé připomíná, že bychom měli věnovat více pozornosti často přehlíženým a podceňovaným rizikům dospívání a příběhům, které se za nimi skrývají. I v Hradci Králové je mnoho dětí a dospívajících, kteří potřebují na cestě k dospělosti oporu, ale nacházejí ji jen obtížně. Proto letošní motto kampaně zní: ŽÁDNÉ DÍTĚ SI NEZASLOUŽÍ ZŮSTAT NA SVOJE PROBLÉMY SAMO. Kampaň probíhá od 9. do 16. prosince 2019. Více o kampani a doprovodných akcích na www.davamprostor.cz

Bezpečné nábřeží 2019

27.08.2019

Pozvánka hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. iřího Štěpána, Ph.D na preventivně-vzdělávací akci složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, která se uskuteční 5. září 2019 v Hradci Králové. Další informace na přiloženém plakátu.

Spuštění dalšího ročníku žákovské soutěže KPBI

26.04.2019

V polovině dubna byl spuštěn 6. ročník žákovské soutěže s názvem Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Přináší aktualizované e-learningové lekce pro žáky, jejichž cílem je vzdělávání žáků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Žáci základních i středních škol mohou procházet nové otázky v on-line kvízu, kdo chce může vyzkoušet i náročnější soutěž s názvem KVÍZ PLUS. Soutěž bude končit v polovině listopadu 2019.

Hraní digitálních her českými adolescenty

16.04.2019

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydala novou monografii Hraní digitálních her českými adolescenty.

Monografie je volně šiřitelná při dodržování autorských práv.

Aktivní útočník ve škole - instruktážní video

22.03.2019

Jihočeský kraj nabízí ke stažení krátké instruktážní filmy určené pracovníkům základních a středních škol. Prezentují základní postupy, jak se zachovat při útoku ozbrojené či agresivní osoby.

Ke stažení je 5 samostatných dílů: 01– Evakuace (Uteč), 02 – Invakuace (Skryj se), 03 – Invakuace (Skryj se) s poskytnutím laické první pomoci, 04 – Invakuace (Skryj se) s vytvořením Barikády a 05 – Bojuj. Ke stažení na https://utocnik.kraj-jihocesky.cz/?aktuality

Pražský filmový kufr (nejen pro žáky z Prahy)

18.03.2019

Dům dětí a mládeže Praha 6 vyhlásil  3. ročník celostátní filmové soutěže Pražský filmový kufr, ve kterém je nová sekce (Ne)bezpečnej svět, na které spolupracuje odbor ZSP MHMP. Součástí sekce je seminář "(Ne)bezpečnej svět a film", který se bude konat 10. dubna 2019 ve Velkém sále Zastupitelstva HMP, Magistrátu HMP, Mariánské nám. 2. Na jaře se budou konat víkendové dílny vedené profesionálními filmaři, jejichž cílem je povzbudit děti v tvorbě a zodpovědět jim otázky týkající se uměleckých i technických záležitostí z oblasti hraného, dokumentárního i animovaného filmu.

Více informací v článku a v přílohách.

Najdi svou cestu - nabídka projektu

04.03.2019

V roce 2015 vznikl projekt "Najdi svou cestu", který je zaměřený na podporu dětí a mládeže - na  osobnostně sociální rozvoj, na sebepoznání, sebepojetí , motivaci k dalšímu učení a  nalezení vlastní cesty v životě. Dosud bylo realizováno přes 250 akcí, pro více než 35 tis. žáků a program nasbíral velice kladné reference.

Součástí projektu je 2 hodinová přednáška spojená s hudebním vystoupením. Akce probíhají v divadlech, kulturních zařízeních a škola má možnost program uspořádat přímo ve škole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosoutěž pro žáky ZŠ a SŠ - Zatočme s šikanou!

07.02.2019

MŠMT vyhlásilo pro žáky 2. st. ZŠ a studenty středních škol videosoutěž pro jednotlivce i skupiny na téma "Jak se vypořádat se šikanou". Soutěž probíhá od 4. 2. 2019 do 15. 5. 2019. Více informací na odkaze http://www.msmt.cz/msmt-vyhlasuje-soutez-pro-skolaky-zatocme-s-sikanou?source=rss.

Soutěžní videa na téma psychické, fyzické ale i kyberšikany můžete zasílat na soutez@msmt.cz

E-cigarety

16.11.2018

Přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno vydala stanovisko k e-cigaretám využitelné i ve školním prostředí. Viz příloha.

Analýza sítě služeb pro ohrožené děti v některých lokalitách KHK

15.11.2018

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl lokálními sítaři pracujícími pod MPSV ČR vypracován pro některé obce s rozšířenou působností přehled Sítě služeb pro ohrožené děti. Jejich dostupnost k 12.11.2018 byla tato: 

 

 

 

Celkem 23 článků