Ostatní

PPP a SPC Královéhradeckého kraje - nabídka online preventivních programů

07.04.2021

Tým metodiků prevence při PPP a SPC KHK nabízí preventivní programy vedené v online prostředí. Programy lze zařazovat i v době střídání prezenční a distanční výuky u jednotlivých tříd.

Balíček pro třídního učitele

19.03.2021

Semiramis, z.ú. vytvořil krátký metodický materiál s aktivitami, které mohou třídní učitelé využít v rámci distanční výuky se svou třídou. 

Jak zvládat těžkosti, Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa

19.03.2021

Křesťanská akademie mladých, z.s. nabízí školám online preventivní program s názvem Jak zvládat těžkosti a online seminář pro rodiče  s názvem Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa.  

Škola distančně i prezenčně - jak podpořit sebe, ostatní i výukový proces

17.03.2021

Péče o sebe, péče o vztahy se žáky a rodiči, péče o vztahy s kolegy – doporučení pedagogům.

Bezpečně v kyber! pro všechny

09.03.2021

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  zveřejnil aktualizovanou verzi kurzu základů rizikového chování na internetu „Bezpečně v kyber!“. 

Semiramis - preventivní programy online

24.02.2021

Certifikovaná organizace Semiramis, z. ú. nabízí online preventivní program pro třídní kolektivy. 

Video k programu: https://www.youtube.com/watch?v=CG9DzdgJBVg 

Prevence během distanční výuky i příprava dětí na návrat do škol

24.02.2021

Metodické rady preventivního charakteru pro pedagogy a pro rodiče, jak se s uvedenými problémy vyrovnat, které zpracovala platforma primární prevence při odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Možnosti využití sociálních služeb v kraji pro děti a rodiče nejen v období pandemie

19.02.2021

Metodický materiál vytvořený ve spolupráci odboru školství a odboru sociálních věcí KÚ KHK. Jedná se především o nabídku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a také Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Materiál zárověň obsahuje odkaz na Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, kde je možné vyhledat konkrétní službu. Informace mohou být užitečné pro práci metodiků prevence a následně pro dotčené rodiny. 

Zdroj: OŠ KÚ KHK

Kraje pro bezpečný internet - prodloužení termínu soutěží

26.01.2021

Až do 31. března se mohou žáci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny.

Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19

18.01.2021

Přehled hlavních výsledků dotazníkového šetření. Realizátor: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH), Katedrou psychologie PEDF UK. Sběr dat v období: 16. – 30. listopadu 2020. Pro sběr dat byl využit online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA).

Celkem 48 článků