Ostatní

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

11.10.2021

Až do 28. února 2022 se žáci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se, jak se bezpečně pohybovat na internetu a vyhrát hodnotné ceny.

BEZIT (bezpečná školní ICT infrastruktura)

06.10.2021

Ministerstvo vnitra ČR, NPI ČR a Univerzita Palackého v Olomouci připravily edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat. 

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

09.09.2021

Projekt Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje, jehož účelem je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí a dospívajících, a to jak zajištěním vzdělávání a metodické podpory pro prohloubení znalostí a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti duševního zdraví, tak zároveň prostřednictvím organizace psychoedukativních programů pro žáky zaměřených na zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví.

Zdroj: PPP a SPC KHK, Facebook projektu

Nový web Duševní zdraví ve školách

24.06.2021

Web dusevnizdravi.edu.cz je informační křižovatkou, nabízí jak pomoc při akutní intervenci ve školách, tak i doprovodné materiály, které tematiku duševního zdraví dále rozvíjejí. 

Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

08.06.2021

Soutěž pro žáky základních a středních škol a studenty vysokých škol od 9 do 25 let ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Nabídka preventivních programů Policie ČR

03.06.2021

Krajské ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje nabízí preventivní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.

Semiramis a Laxus - aktuálně

17.05.2021

Laxus - Ambulantní centrum Hradec Králové - rodinné poradenství, Semiramis - nabídky vzdělávacích kurzů pro pedagogy, webinářů pro rodiče a pedagogy. 

PPP a SPC Královéhradeckého kraje - nabídka online preventivních programů

07.04.2021

Tým metodiků prevence při PPP a SPC KHK nabízí preventivní programy vedené v online prostředí. Programy lze zařazovat i v době střídání prezenční a distanční výuky u jednotlivých tříd.

Balíček pro třídního učitele

19.03.2021

Semiramis, z.ú. vytvořil krátký metodický materiál s aktivitami, které mohou třídní učitelé využít v rámci distanční výuky se svou třídou. 

Jak zvládat těžkosti, Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa

19.03.2021

Křesťanská akademie mladých, z.s. nabízí školám online preventivní program s názvem Jak zvládat těžkosti a online seminář pro rodiče  s názvem Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa.  

Celkem 55 článků