Ostatní

Školní projekce filmu Úsměvy smutných mužů

10.09.2018

Nabídka školních projekcí filmu. Film vznikl za finanční podpory a pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, pod záštitou Úřadu vlády ČR a Odboru protidrogové politiky (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky), Národní protidrogové centrály, Ministerstva dopravy, za podpory statutárních měst Ústí nad Labem a Zlín a Zlínského kraje.

VR přecházení - vzdělávací aplikace ke správnému přecházení přes silnici

31.08.2018

Virtuální aplikace Bezpečné cesty je určena i malým dětem, bude spuštěna 3.9.2018. Animovaní tučňáci učí děti správně přecházet přes silnici na vybraných křižovatkách, u autobusových zastávek apod.  Ke stažení bude na mobilních telefonech využívajících systém Android a iOS podporující 3D brýle Cardboard. Aplikace vznikla v rámci projektu Bezpečné cesty.cz. Více v příloze.

Celkové statistiky Systému výkaznictví za šk. r. 2016/2017 v KHK

19.07.2018

Zveřejňujeme statistiky Systému výkaznictví preventivních aktivit za šk. rok 2016/2017, které jsme získali ze 143 vyplněných dotazníků od škol v Královéhradeckém kraji. 

Školské poradenské pracoviště MOZAIKA hledá pracovníka

02.07.2018

Školské poradenské pracoviště MOZAIKA při Základní škole Sever, Lužická 1208 hledá pracovníka, jehož hlavní náplní práce by byla intervenční ve třídách ZŠ nebo MŠ, individuální poradenství rodičům, vedení skupin i psychoterapeutická práce s dětmi.

Národní ústav pro vzdělávání hledá pracovníky pro oblast prevence rizikového chování a ústavní výchovy

02.07.2018

Národní ústav pro vzdělávání hledá pracovníky pro oblast prevence rizikového chování a ústavní výchovy.

Kybernetická soutěž pro středoškoláky

29.06.2018

Již třetím rokem je pro žáky středních škol vyhlášena soutěž společností Cyber Security Competition pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, MV ČR, MŠMT a dalších významných organizací.

NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

13.06.2018

Společnost Via Humanica, z.s., přichází s novým vzdělávacím programem určeným žákům 4.-5. a 7.-9. ročníkům základních škol s názvem "Staleté kořeny" cíleným na 100. výročí založení naší vlasti. Program naplňuje požadavky RVP.

5. ročník žákovské soutěže KPBI

05.06.2018

Dne 04.06.2018 byla v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet spuštěna soutěž určená žákům a studentům základních i středních škol v rámci celé ČR. Jejím cílem je zvýšení povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti, získání znalostí o bezpečnějším využívání moderních technologií. Protože se v naší zemi stále potýkáme se zvyšujícím se počtem incidentů způsobených prostřednictvím internetu, je zapotřebí stále šířit osvětu v této oblasti.  

Spuštění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit na šk. rok 2017/2018

13.10.2017

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) spustil pro šk. rok 2017/2018 on-line systém výkaznictví preventivních aktivit od 29.10.2017. Školní metodici prevence tedy můžou zakládat a průběžně vyplňovat výkaz na současný školní rok. Výkaz se dočkal oproti minulému roku určitých úprav na základě evaluací a zpětných vazeb od samotných škol, poraden. Podrobnější informace o systému výkaznictví naleznete na http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit

Škola podporující zdraví - info o programu

13.03.2017

Program "Škola podporující zdraví" sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Celkem 11 článků