Ostatní

Kraje pro bezpečný internet

22.09.2020

Žáci základních a středních škol se od 15. září 2020 do 28. února 2021 mohou zapojit do soutěží projektu Kraje pro bezpečný internet, který je zaměřen na bezpečnost na internetu.

www.kpbi.cz

Materiály k návratu dětí a žáků do škol

01.09.2020

Až se sejdeme ve škole - materiál pro práci se třídou a krizové plány, Metodická podpora pro učitele po návratu dětí do školy po nouzovém stavu v ČR

Pro život

26.08.2020

Certifikovaný program všeobecné primární prevence Pro život.

www.niz.cz

Nabídka organizace Semiramis v době uzavření škol

21.04.2020

Souhrn činností, které realizuje organizace SEMIRAMIS z.ú. v době uzavření škol v oblasti primární prevence rizikového chování, metodika  - preventivní videa #BYTSPOLUJINAK, nabídka péče o učitele, výzva pro rodiče a děti.  

Bližší informace v příloze nebo na www.os-semiramis.cz

Informace k aktuálnímu stavu v oblasti prevence

09.04.2020

Informace k aktuálnímu stavu v oblasti prevence ve školách a školských zařízeních v období nouzového stavu a po znouotevření škol.

Doporučení OSPRCH - Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky

02.04.2020

Doporučení Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z. s.  – Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence.

Zdroj: https://www.osprch.cz/

Preventivní program Policie ČR Tvoje cesta onlinem

27.02.2020

Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí. 

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Je určen pro druhý stupeň základních škol a v návaznosti na to také pro rodiče a dospělé osoby obecně.

Více informací: https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx

Za Královéhradeckou policii je kontaktní osobou por. Eva Prachařová, email eva.pracharova@pcr.cz.

Kampaň #davamprostor

11.12.2019

PROSTOR PRO spustil v Hradci Králové kampaň #davamprostor. Ta už podruhé připomíná, že bychom měli věnovat více pozornosti často přehlíženým a podceňovaným rizikům dospívání a příběhům, které se za nimi skrývají. I v Hradci Králové je mnoho dětí a dospívajících, kteří potřebují na cestě k dospělosti oporu, ale nacházejí ji jen obtížně. Proto letošní motto kampaně zní: ŽÁDNÉ DÍTĚ SI NEZASLOUŽÍ ZŮSTAT NA SVOJE PROBLÉMY SAMO. Kampaň probíhá od 9. do 16. prosince 2019. Více o kampani a doprovodných akcích na www.davamprostor.cz

Bezpečné nábřeží 2019

27.08.2019

Pozvánka hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. iřího Štěpána, Ph.D na preventivně-vzdělávací akci složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, která se uskuteční 5. září 2019 v Hradci Králové. Další informace na přiloženém plakátu.

Spuštění dalšího ročníku žákovské soutěže KPBI

26.04.2019

V polovině dubna byl spuštěn 6. ročník žákovské soutěže s názvem Kraje pro bezpečný internet (KPBI). Přináší aktualizované e-learningové lekce pro žáky, jejichž cílem je vzdělávání žáků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Žáci základních i středních škol mohou procházet nové otázky v on-line kvízu, kdo chce může vyzkoušet i náročnější soutěž s názvem KVÍZ PLUS. Soutěž bude končit v polovině listopadu 2019.

Celkem 30 článků