Ostatní

Semiramis - preventivní programy online

24.02.2021

Certifikovaná organizace Semiramis, z. ú. nabízí online preventivní program pro třídní kolektivy. 

Video k programu: https://www.youtube.com/watch?v=CG9DzdgJBVg 

Prevence během distanční výuky i příprava dětí na návrat do škol

24.02.2021

Metodické rady preventivního charakteru pro pedagogy a pro rodiče, jak se s uvedenými problémy vyrovnat, které zpracovala platforma primární prevence při odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Možnosti využití sociálních služeb v kraji pro děti a rodiče nejen v období pandemie

19.02.2021

Metodický materiál vytvořený ve spolupráci odboru školství a odboru sociálních věcí KÚ KHK. Jedná se především o nabídku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a také Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Materiál zárověň obsahuje odkaz na Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, kde je možné vyhledat konkrétní službu. Informace mohou být užitečné pro práci metodiků prevence a následně pro dotčené rodiny. 

Zdroj: OŠ KÚ KHK

Kraje pro bezpečný internet - prodloužení termínu soutěží

26.01.2021

Až do 31. března se mohou žáci základních a středních škol v Královéhradeckém kraji zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny.

Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19

18.01.2021

Přehled hlavních výsledků dotazníkového šetření. Realizátor: Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH), Katedrou psychologie PEDF UK. Sběr dat v období: 16. – 30. listopadu 2020. Pro sběr dat byl využit online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA).

Prevence v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v ŠD

15.12.2020

Náměty na aktivity v oblasti prevence rizikového chování pro mateřskou školu, 1. stupeň základní školy a školní družinu. 

Metodická podpora kybernetické bezpečnosti nově na portálu MŠMT

27.11.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost koncentrovali metodickou podporu školám na portál https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online.

Zdroje: MŠMT do datových schránek škol, Koronavirus.edu.cz

PROSTOR PRO - prevence v karanténě

26.11.2020

Rady a tipy pro třídní učitele, jak si poradit s vedením třídy v době distančního vzdělávání, nabídka poradenství pro pedagogy, žáky i rodiče.  

PPP a SPC Královéhradeckého kraje

23.11.2020

Standardní nabídka služeb PPP a SPC Královéhradeckého kraje, nabídky online poradenství metodiků prevence PPP pro rodiče a učitele, kauzuistické a podpůrné skupiny pro pedagogy online.

Semiramis online

16.11.2020

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování online, Být spolu jinak – preventivní videa, podpůrná skupina pro pedagogy.

Celkem 43 článků